Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.
Ngày đăng: 21/09/2016 10:40AM

Bảng mã lỗi ô tô tiếng việt( phần 4)- hệ thống túi khí AIR BAG (SRS)

 

BẢNG MÃ LỖI Ô TÔ TIẾNG VIỆT ( PHẦN 4 ) - HỆ THỐNG TÚI KHÍ AIR BAG ( SRS)

Bảng mã lỗi ô tô tiếng việt - Hệ thống túi khí AIR BAG (SRS)

Hệ thống túi khí AIR BAG (SRS)

Hệ thống túi khí AIR BAG (SRS)

Hệ thống túi khí AIR BAG (SRS)

BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

B1101 Battery Voltage High: điện áp ác quy cao

  • General Information: thông tin chung
  • Scantool Diagnostics: thao tác với máy chẩn đoán
  • W/Harness Inspection: kiểm tra day dẫn giắc nối
  • Verification of Vehicle Repair: Xác nhận lỗi đã được khác phục

B1102 Battery Voltage Low: điện áp ắc quy thấp

B1328 FIS(Front Impact Sensor)-Driver Defect: Cảm biến va chạm phía trước

FIS(Front Impact Sensor)-Driver Communication error: Tín hiệu cảm biến va chạm phía trước bên tài lỗi.

B1333 FIS(Front Impact Sensor)-Passenger Defect: Cảm biến va chạm bên ph

B1334 FIS(Front Impact Sensor)-Passenger Communication error: tín hiệu cảm biến va chạm bên phụ lỗi.

B1346 Driver Airbag Resistance too High (1st stage): tín hiệu cảm biến túi khí bên tài cao ( mức độ 1)

B1347 Driver Airbag Resistance too Low (1st stage): tín hiệu cảm biến túi khi bên tài thấp (mức độ 1)

B1348 Driver Airbag resistance circuit short to Ground (1st stage): Ngắn mách cảm biến túi khí bên tài với Mass (mức độ 1)

B1349 Driver Airbag resistance circuit short to Battery (1st stage): Ngắn mách cảm biến túi khí bên tài với dương (mức độ 1)

B1352 Passenger Airbag Resistance too High (1st Stage): tín cảm biến túi khí bên phụ cao (mức độ 1)

B1353 Passenger Airbag Resistance too Low (1st stage): tín hiệu cảm biến túi khí bên phụ thấp (mức độ 1)

B1354 Passenger Airbag Resistance Circuit Short to Ground (1st Stage): Ngắn mạch cảm biến túi khí bên phụ với mass (mức độ 1)

B1355 Passenger Airbag Resistance Circuit Short to Battery (1st Stage):Ngắn mạch cảm biến túi khí bên phụ với dương (mực độ 1)

B1361 Pretensioner Front-Driver Resistance too High: tín hiệu dây đai an toàn phía trước bên tài cao

B1362 Pretensioner Front-Driver Resistance too Low: tín hiệu dây đai an toàn phía trước bên tài cao

B1363 Pretensioner front-Driver resistance circuit short to Ground: ngắn mạch dây dây đai an toàn phía trước bên tài với mass.

B1364 Pretensioner front-Driver resistance circuit short to Battery: Ngắn mạch dây đai an toàn phía trước bên tài với dương.

B1367 Pretensioner Front-Passenger Resistance too High: tín hiệu dây đai an toàn phía trước bên phụ cao

B1368 Pretensioner Front-Passenger Resistance too Low: tính hiệu dây đai an toàn phía trước bên tài thấp

B1369 Pretensioner Front-Passenger Resistance Circuit Short to Ground: Ngắn mạch tín hiệu dây đai an toàn với mass

B1370 Pretensioner Front-Passenger Resistance Circuit Short to Battery: Ngắn mạch tín hiệu dây đai an toàn với dương

B1378 Side Airbag Front-Driver Resistance too High: tín hiệu cảm biến túi khí bên - phía trước bên tài cao

B1379 Side Airbag Front-Driver Resistance too Low: tín hiệu cảm biến túi khí bên - phía trước bên tài thấp

B1380 Side Airbag Front-Driver Resistance Circuit Short to Ground: ngắn mạch tín hiệu cảm biến túi khí bên - phía trước bên tài với mass

B1381 Side Airbag Front-Driver Resistance Circuit Short to Battery: ngắn mạch tín hiệu cảm biến túi khí bên - phía trước bên tài với dương

B1382 Side Airbag Front-Passenger Resistance too High: tín hiệu cảm biến túi khí bên - phía trước bên phụ cao

B1383 Side Airbag Front-Passenger Resistance too Low: tín hiệu cảm biến túi khí bên - phía trước bên phụ thấp

B1384 Side Airbag Front-Passenger Resistance Circuit Short to Ground: ngắn mạch tín hiệu cảm biến túi khí bên - phía trước  bên phụ với mass

B1385 Side Airbag Front-Passenger Resistance Circuit Short to Battery: ngắn mạch tín hiệu cảm biến túi khí bên - phía trước bên phụ với dương

B1395 Firing Loops Interconnection Fault: Lỗi mạch kích hoạt túi khí

B1400 SIS(Side Impact Sensor) Front-Driver defect: cảm biến va chạm bên hông phía trước bên tài

B1403 SIS(Side Impact Sensor)Front-Passenger Defect: Cảm biến va chạm phía bên hông phía phụ

B1409 SIS(Side Impact Sensor) Front-Driver Communication Error: lỗi tín hiệu Cảm biến va chạm phía bên hông phía tài

B1410 SIS(Side Impact Sensor) Front-Passenger Communication Error: lỗi tín hiệu Cảm biến va chạm phía bên hông phía phụ

B1473 Inflatable Curtain Airbag Front-Driver Resistance too High: tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên tài cao

B1474 Inflatable Curtain Airbag Front-Driver Resistance too Low: tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên tài thấp

B1475 Inflatable Curtain Airbag Front-Driver Resistance Circuit Short to Ground: Ngắn mạch tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên tài với mass

B1476 Inflatable Curtain Airbag Front-Driver Resistance Circuit Short to Battery : ngắn mạch tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên tài với dương

B1477 Inflatable Curtain Airbag Front-Passenger Resistance too High: tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên phụ cao

B1478 Inflatable Curtain Airbag Front-Passenger Resistance too Low: tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên phụ thấp

B1479 Inflatable Curtain Airbag Front-Passenger Resistance Circuit Short to Ground: Ngắn mạch tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên phụ với mass

B1480 Inflatable Curtain Airbag Front-Passenger Resistance Circuit Short to Battery: Ngắn mạch tín hiệu độ phồng túi khí phía trước bên phụ với dương

B1620 Internal fault-Replace SRSCM: Lỗi hộp điều khiển – thay SRSCM

B1650 Crash Recorded in 1st Stage Only (Frontal-Replace SRSCM): ghi nhận va chạm mức độ 1 (phía trước - thay SRSCM)

B1651 Crash Recorded in Front-Driver Side Airbag (Replace SRSCM): ghi nhận va chạm bên phía trước bên tài (thay SRSCM)

B1652 Crash Recorded in Front-Passenger Side Airbag (Replace SRSCM: ghi nhận va chạm bên phía trước bên phụ (thay SRSCM)

B1655 Crash recorded (Side - Replace SRSCM): ghi nhận va cham (bên – thay SRSCM)

B1683 Exceed Maximum Coding Number: số mã hóa vượt gia trị

B1684 ACU Configuration is different: Cấu hính ACU không phù hợp

B1762 ACU Coding Error: Mã ACU bị lỗi

B2500 Warning lamp Failure: đèn cảnh báo bị lỗi

Bảng mã lỗi ô tô tiếng việt( phần 3)- Hệ thống điều hòa không khí

XE BIỂN TRẮNG – ĐỎ - VÀNG – XANH CÓ NGHĨA GÌ ?


Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

 

Tin mới

Các tin khác
Real Time Web Analytics