Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa (tiếp theo)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa (tiếp theo)
  04:42PM 26/06/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Fitting And Adjusting Contact-Breaker Points - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa Contact breaker types- Các loại vít lửa Lucas - old and new type- Lucas - loại cũ và mới Ease the spring pressure with a screwdriver and remove the terminal plate - Giảm áp suất lò xo bằng tua vít và tháo cầu đấu nối điện. Remove...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa
  05:13PM 12/06/2019
  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING AND ADJUSTING CONTACT-BREAKER POINTS - LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH VÍT LỬA The contact-breaker setting is often neglected, but it is vital to good running. Ideally, check and set the gap, between every major service, and replace the contact breaker after 6,000 miles or 10,000 km, or twice a year. Cài đặt vít lửa thường bị bỏ qua, nhưng nó rất quan trọng để...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 124

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 124
  06:48PM 06/06/2019
  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING NEW HIGH-TENSION LEADS - LẮP DÂY CAO ÁP Numbering the plug leads. - Đánh số các dây phin ( dây cao áp) Before you dismantle, wrap masking tape around each plug lead and write the cylinder number on it with a ballpoint pen. Trước khi tháo, quấn băng keo vòng mỗi dây phin và ghi số thứ tự xylanh lên nó bằng...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123 (tiếp theo)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123 (tiếp theo)
  10:38PM 29/05/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Curing Running On - Điều Chỉnh Việc Tắt Máy Mà Máy Vẫn Nổ (tiếp theo) Checking an anti-dieselling valve - Kiểm tra van tiết lưu. The anti-dieselling valve fitted by the car manufacturer is usually the type built into the side of the carburettor, rather than an air bleed valve connecting to the inlet manifold. Van tiết lưu được trang bị bởi nhà sản xuất ô...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123
  04:52PM 22/05/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Curing Running On - Điều Chỉnh Việc Tắt Máy Mà Máy Vẫn Nổ. Running-on is when the engine continues to turn after you've switched off the ignition because the fuel/air mixture is being ignited by a hot-spot in the combustion chamber. Furthermore, because the mixture is often firing at the wrong point in the cycle, the engine does not run smoothly but jerks and rocks...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 122

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 122
  04:03AM 16/05/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Replacing The Bendix Gear - Thay Thế Bánh Răng Bendix The name Bendix gear strictly applies to the spiral drive mechanism of an inertia-type starter. However, the term is sometimes used for the pre-engaged starter mechanism. Tên Bendix áp dụng nghiêm ngặt cho cơ chế truyền động xoắn ốc của bộ khởi động kiểu quán tính. Tuy nhiên, thuật ngữ này...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 121

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 121
  06:40PM 09/05/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Replacing starter or dynamo bearings - Thay thế vòng bi máy khởi động hoặc máy phát điện Make sure that you can get replacement bearings before you take on the job of replacing worn ones. They should be available from an auto-electrical store. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể có được vòng bi thay thế trước khi bạn đảm nhận công việc...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 120

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 120
  04:17PM 17/04/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking The Low-Tension Circuit - Kiểm Tra Mạch Điện Áp Thấp The low-tension (LT), or primary-ignition, circuit consists of the battery, ignition switch, contact breaker, and the primary winding of the coil. Mạch điện có điện áp thấp, hoặc đánh lửa sơ cấp, bao gồm ắc quy, công tắc đánh lửa, bộ ngắt tiếp xúc và cuộn...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 119(Đại Tu Bộ Chia Điện)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 119(Đại Tu Bộ Chia Điện)
  11:54PM 03/04/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Overhauling a Bosch distributor OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em về tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Overhauling a Bosch distributor - Đại tu bộ chia điện của Bosch Vacuum advance unit - bộ điều chỉnh đánh lửa áp thấp Baseplate - tấm đế kim loại Contact breakers - Công tắc tiếp điểm điện Condenser - Bình ngưng Mechanical...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 118(Kiểm tra hệ thống đánh lửa)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 118(Kiểm tra hệ thống đánh lửa)
  06:07PM 27/03/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Inspecting the ignition system OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em về tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Inspecting the ignition system - Kiểm tra hệ thống đánh lửa LT lead to switch – Công tắc dây áp thấp LT connection – Kết nối dây áp thấp HT lead from coil – Dây cao áp từ cuộn balát Coil...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 117(Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 117(Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động)
  04:58PM 20/03/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking and replacing starter-motor brushes OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết tiếng anh chuyên ngành - Checking and replacing starter-motor brushes - Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động. Both inertia and pre-engaged starters can have one of two types of commutator. Cả motor loại quán tính và loại thường đều có...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 116(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 116(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)
  04:18PM 13/03/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Troubleshooting the ignition warning light OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết tiếng anh chuyên ngành - Troubleshooting the ignition warning light - Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa The ignition warning light, sometimes known as the no-charge light, is one of the most important lights on your dashboard. It warns you when the car's generator...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 115(Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 115(Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu)
  04:13PM 28/02/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Servicing the fuel supply system OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Servicing the fuel supply system – Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu. The fuel supply system is generally reliable and any problems that do occur are usually traceable to the pump, the fuel filter or the tank. Occasionally,...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 114

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 114
  05:58PM 20/02/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - The Starter Motor - Kiểm tra và thay thế máy khởi động If testing the starter circuit indicates a fault in the starter motor, disconnect the battery and remove the motor from the car. Nếu kiểm tra mạch khởi động thấy có lỗi trong máy khởi động, ngắt kết nối với ắc quy và lấy máy ra khỏi xe. An inertia type starter motor - Máy...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo dưỡng bơm nhiên liệu

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo dưỡng bơm nhiên liệu
  06:46PM 24/01/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Servicing A Mechanical Fuel Pump - Bảo Dưỡng Bơm Nhiên Liệu Servicing a mechanical fuel pump. Bảo dưỡng bơm nhiên liệu. Do not clamp a pump in a vice to dismantle it — the pressure could break the alloy casting. Không được kẹp bơm trên ê-tô để tháo dỡ nó – áp lực có thể phá vỡ hợp kim đúc. Remove...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Kiểm Tra Và Thay Thế Cụm Báo Mức Nhiên Liệu

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Kiểm Tra Và Thay Thế Cụm Báo Mức Nhiên Liệu
  03:54PM 16/01/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ — Checking And Replacing A Fuel Sender Unit — Kiểm Tra Và Thay Thế Cụm Báo Mức Nhiên Liệu An empty tank can be more of a risk than a full one. There is always petrol vapour in it - even if it has been empty for months which the slightest heat or spark can explode.​ Một bình nhiên liệu rỗng sẽ có nhiều rủi ro hơn một bình đầy. Phải...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải
  06:06PM 08/01/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ — Adjusting an emission-control carburettor — Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải OBD Việt Nam chia sẽ bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ — Adjusting an emission-control carburettor — Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải. Anti-pollution laws in many...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 110

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 110
  05:22PM 20/12/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Stromberg Carburettor - Bộ Chế Hòa Khí Kiểu Stromberg Damper: Bộ giảm chấn Dashpot: Bộ giảm chấn Throttle-stop screw: Vít chỉnh garanti Fuel-inlet pipe stub: Đường ống nhiên liệu vào Self-adjusting screw: Vít tự điều chỉnh Fast-idle stop screw: Vít điều chỉnh chế độ không tải The size and type of a Stromberg...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 109

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 109
  03:55PM 12/12/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Carburettor Adjustment - Điều Chỉnh Bộ Chế Hòa Khí The carburettor is often suspected of causing an engine to run roughly, when the real source of the trouble may be something quite different. Bộ chế hòa khí thường bị nghi ngờ chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng động cơ nổ không đều, khi nguyên nhân...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 108

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 108
  05:15PM 05/12/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Cleaning Carburettor - Vệ Sinh Bộ Chế Hòa Khí ► Tìm hiểu Phương pháp học Tiếng Anh ô tô hiệu quả nhất. Air cleaner: Lọc gió Choke cable: Cáp điều khiển bướm gió Fuel pipe: Ống dẫn nhiên liệu Choke linkage: Khớp liên kết bướm gió Throttle spindle: Trục bướm ga Throttle cable:...
Real Time Web Analytics