Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 143 - Ô Tô Được Thiết Kế Như Thế Nào

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 143 - Ô Tô Được Thiết Kế Như Thế Nào
  09:03AM 30/10/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - How Cars Are Designed – Ô Tô Được Thiết Kế Như Thế Nào When a car manufacturer decides to produce a new model, the styling, or design, of the new car is one of a number of factors that need to be decided. Khi một nhà sản xuất xe hơi quyết định sản xuất một mô hình mới, kiểu dáng hoặc thiết kế của chiếc...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 142 - Trang Bị Lại Hệ Thống Sạc Của Bạn

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 142 - Trang Bị Lại Hệ Thống Sạc Của Bạn
  02:48PM 23/10/2019
  Update Your Charging System – Trang Bị Lại Hệ Thống Sạc của bạn Alternators are powerful enough to cope with the demand for current made by a modern car's electrics, but dynamos often are not. So if your car has a dynamo, and its output is inadequate, it makes sense to swap a dynamo for an alternator. Máy phát điện đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu về dòng điện được tạo ra bởi một chiếc...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 141 - Tháo Và Lắp Lại Pulley Máy Phát Điện

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 141 - Tháo Và Lắp Lại Pulley Máy Phát Điện
  09:31AM 16/10/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Removing And Refitting A Dynamo Pulley – Tháo Rời Và Trang Bị Lại Pulley Truyền Động Máy Phát Điện The most common reason for removing a dynamo pulley is to fit it on a new dynamo — most replacement dynamos are supplied without one. Lý do phổ biến nhất để loại tháo pulley truyền động máy phát điện là...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 140 - Thay Thế Bơm Nước Động Cơ

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 140 - Thay Thế Bơm Nước Động Cơ
  08:46AM 09/10/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Replacing a water pump – Thay thế bớm nước động cơ Water pumps wear out through age, through lack of lubrication on older types — which need greasing — or because the drive belt is too tight. Motor bơm nước bị hao mòn theo tuổi tác, do thiếu chất bôi trơn trên các loại cũ - cần bôi trơn - hoặc do dây đai được...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 139 - Cách Bôi Trơn Hệ Thống Lái

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 139 - Cách Bôi Trơn Hệ Thống Lái
  04:10PM 03/10/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - How To Lubricate The Steering System - Cách Bôi Trơn Hệ Thống Lái Most modern cars have sealed for life joints in at least part of the steering system. These do not need maintenance, and are simply replaced when worn or damaged. Hầu hết các xe ô tô hiện đại đã được bịt kín các khớp nối trong ít nhất một phần...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 138 - Kiểm Tra Trụ Quay Lái

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 138 - Kiểm Tra Trụ Quay Lái
  03:57PM 25/09/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Steering Swivel Pins – Kiểm Tra Trụ Quay Lái Steering swivel pins may wear out after a high mileage (60,000 plus), or sooner if they have not been properly lubricated. A badly worn joint is dangerous - not only does it make the steering wander, but it may suddenly fail altogether. Trụ quay lái có thể bị mòn sau một quãng đường cao ( hơn...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 137 - Kiểm Tra Trợ Lực Lái

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 137 - Kiểm Tra Trợ Lực Lái
  03:51PM 18/09/2019
  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - CHECKING POWER ASSISTED STEERING - KIỂM TRA TRỢ LỰC LÁI Check a power-steering system at least twice a year - more often if recommended by the car handbook, or if the steering becomes heavy or jerky. Kiểm tra hệ thống trợ lực lái ít nhất hai lần một năm - thường xuyên hơn nếu được sổ tay xe khuyến nghị hoặc nếu tay lái trở nên...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 136 - Điều Chỉnh Và Thay Thế Đai Trợ Lực Lái

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 136 - Điều Chỉnh Và Thay Thế Đai Trợ Lực Lái
  04:17PM 11/09/2019
  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - ADJUSTING AND REPLACING A POWER - STEERING DRIVE BELT - ĐIỀU CHỈNH VÀ THAY THẾ DÂY ĐAI DẪN ĐỘNG HỆ THỐNG TRỢ LỰC LÁI Locating the power steering belt: Định vị dây đai trợ lực lái. Pump pivot bolt: Bu lông trụ bơm. Adjuster bolt: Bu lông điều chỉnh. Fan drive belt: Dây đai quạt. Power-steering belt: Dây đai...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 135 - Kiểm Tra Thanh Răng - Bánh Răng

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 135 - Kiểm Tra Thanh Răng - Bánh Răng
  04:00PM 04/09/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Rack And Pinion Steering - Kiểm Tra Thanh Răng - Bánh Răng Part of a steering rack check involves raising the front of the car but retaining its weight on its wheels. You must also get underneath the car while a helper turns the wheels to and fro. Unless you can gain access to a proper inspection pit you may have to use wheel ramps. Make sure they are resting on a level surface...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 134 - Kiểm Tra Hộp Lái

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 134 - Kiểm Tra Hộp Lái
  04:01PM 28/08/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking The Steering Box - Kiểm Tra Hộp Lái A steering box check involves raising the front of the car but keeping its weight on the wheels, and getting underneath it while a helper turns the wheels a short way. Kiểm tra hộp lái, liên quan đến việc phải nâng phía trước của chiếc xe lên, nhưng phải giữ trọng lượng của nó...
 • Tiếng Anh Chuyên Nghành Ô Tô - 133 - Kiểm Tra Sự Mòn Của Khớp Lái

  Tiếng Anh Chuyên Nghành Ô Tô - 133 - Kiểm Tra Sự Mòn Của Khớp Lái
  03:48PM 21/08/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Steering Joints For Wear - Kiểm Tra Sự Mòn Của Khớp Lái The joints in a steering system all wear gradually and become slack. Because there are so many of them, and also because of the geometry of the system, a very small amount of play or looseness in the joints makes the whole system markedly sloppy and inaccurate. Các khớp trong một hệ thống lái tất...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 132 - Kiểm Tra Giá Đỡ Hộp Lái

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 132 - Kiểm Tra Giá Đỡ Hộp Lái
  03:45PM 14/08/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Steering-Box Mountings - Kiểm Tra Giá Đỡ Hộp Lái Places where vital components are mounted on the bodywork or chassis should be inspected at least yearly. Những nơi mà các bộ phận quan trọng được gắn trên thân xe hoặc khung xe phải được kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần. Thin metal sections are used in the bodywork...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 131 - Điều Chỉnh Thời Gian Tĩnh

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 131 - Điều Chỉnh Thời Gian Tĩnh
  03:53PM 07/08/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Adjusting The Static Timing - Điều Chỉnh Thời Gian Tĩnh The timing mechanism in the ignition system causes the sparkplug to fire in each cylinder just before the piston reaches top dead centre (TDC) on its compression stroke. Cơ chế định thời trong hệ thống đánh lửa làm cho bugi đánh ra tia lửa trong mỗi xi lanh ngay trước khi pít-tông đạt...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 130 - Tháo Rời Máy Khởi Động Động cơ

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 130 - Tháo Rời Máy Khởi Động Động cơ
  04:09PM 31/07/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Stripping The Starter Motor - Tháo Rời Máy Khởi Động Động Cơ Remove the starter motor from the car (See Checking and replacing starter-motor brushes) - Tháo máy khởi động ra khỏi xe (Xem Kiểm tra và thay thế chổi khởi động động cơ). The body of a motor with a cover band is held together by two long bolts, usually with slot heads. Thân...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 129 - Làm Sạch Và Lắp Bugi Mới

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 129 - Làm Sạch Và Lắp Bugi Mới
  03:47PM 24/07/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Cleaning And Fitting Spark Plugs - Làm Sạch Và Lắp Bugi Mới Some plugs have a sealing washer at the top of the threaded part. Một số bugi có một vòng đệm kín ở đầu phần ren. Others have a tapered seat, and are easily overtightened. Mặt khác có dạng côn, và dễ dàng xiết chặc. Check and clean sparkplugs...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 128 - Kiểm Tra Góc Ngậm Điện

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 128 - Kiểm Tra Góc Ngậm Điện
  04:16PM 17/07/2019
  Tiếng Anh Chuyên Nghành Ô Tô - Checking The Dwell Angle - Kiểm Tra Góc Ngậm Điện When fitting new contact-breaker points in the distributor, the normal way of checking the gap between them is with a feeler gauge. Khi lắp các điểm ngắt tiếp xúc mới của vít lửa trong bộ chia điện, cách thông thường để kiểm tra khe hở giữa chúng là bằng thước...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 127 - Lắp Cuộn Kích Từ Mới

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 127 - Lắp Cuộn Kích Từ Mới
  04:23PM 10/07/2019
  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING A NEW COIL - LẮP CUỘN KÍCH TỪ MỚI Checking the coil's HT circuit – Kiểm tra mạch điện day cao áp của cuộn kích từ. Spark plug terminal :Bugi đánh lửa Insulated screwdriver : Tua vít cách điện Rotor arm : Con quay, mỏ quẹt (trong delco) Points : Vít lửa Condenser : Tụ điện Insulated pliers : Kiềm...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 126 - Kiểm Tra Kỹ Bộ Chia Điện Hãng BOSCH

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 126 - Kiểm Tra Kỹ Bộ Chia Điện Hãng BOSCH
  03:42PM 03/07/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Overhauling A Bosch Distributor - Kiểm Tra Kỹ Bộ Chia Điện Hãng BOSCH Bosch distributors are found on many different cars and are generally very reliable. But after a high mileage you may find that the engine isn't running quite as it should. If the rest of the fuel and ignition system is well tuned but the car doesn't accelerate cleanly, the problem may lie in the distributor advance...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa (tiếp theo)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa (tiếp theo)
  04:42PM 26/06/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Fitting And Adjusting Contact-Breaker Points - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa Contact breaker types- Các loại vít lửa Lucas - old and new type- Lucas - loại cũ và mới Ease the spring pressure with a screwdriver and remove the terminal plate - Giảm áp suất lò xo bằng tua vít và tháo cầu đấu nối điện. Remove...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa
  05:13PM 12/06/2019
  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING AND ADJUSTING CONTACT-BREAKER POINTS - LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH VÍT LỬA The contact-breaker setting is often neglected, but it is vital to good running. Ideally, check and set the gap, between every major service, and replace the contact breaker after 6,000 miles or 10,000 km, or twice a year. Cài đặt vít lửa thường bị bỏ qua, nhưng nó rất quan trọng...
Real Time Web Analytics