Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

 • Tiếng Anh Chuyên Nghành Ô Tô - 133 - Kiểm Tra Sự Mòn Của Khớp Lái

  Tiếng Anh Chuyên Nghành Ô Tô - 133 - Kiểm Tra Sự Mòn Của Khớp Lái
  03:48PM 21/08/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Steering Joints For Wear - Kiểm Tra Sự Mòn Của Khớp Lái The joints in a steering system all wear gradually and become slack. Because there are so many of them, and also because of the geometry of the system, a very small amount of play or looseness in the joints makes the whole system markedly sloppy and inaccurate. Các khớp trong một hệ thống lái tất...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 132 - Kiểm Tra Giá Đỡ Hộp Lái

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 132 - Kiểm Tra Giá Đỡ Hộp Lái
  03:45PM 14/08/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Steering-Box Mountings - Kiểm Tra Giá Đỡ Hộp Lái Places where vital components are mounted on the bodywork or chassis should be inspected at least yearly. Những nơi mà các bộ phận quan trọng được gắn trên thân xe hoặc khung xe phải được kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần. Thin metal sections are used in the bodywork...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 131 - Điều Chỉnh Thời Gian Tĩnh

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 131 - Điều Chỉnh Thời Gian Tĩnh
  03:53PM 07/08/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Adjusting The Static Timing - Điều Chỉnh Thời Gian Tĩnh The timing mechanism in the ignition system causes the sparkplug to fire in each cylinder just before the piston reaches top dead centre (TDC) on its compression stroke. Cơ chế định thời trong hệ thống đánh lửa làm cho bugi đánh ra tia lửa trong mỗi xi lanh ngay trước khi pít-tông đạt...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 130 - Tháo Rời Máy Khởi Động Động cơ

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 130 - Tháo Rời Máy Khởi Động Động cơ
  04:09PM 31/07/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Stripping The Starter Motor - Tháo Rời Máy Khởi Động Động Cơ Remove the starter motor from the car (See Checking and replacing starter-motor brushes) - Tháo máy khởi động ra khỏi xe (Xem Kiểm tra và thay thế chổi khởi động động cơ). The body of a motor with a cover band is held together by two long bolts, usually with slot heads. Thân...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 129 - Làm Sạch Và Lắp Bugi Mới

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 129 - Làm Sạch Và Lắp Bugi Mới
  03:47PM 24/07/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Cleaning And Fitting Spark Plugs - Làm Sạch Và Lắp Bugi Mới Some plugs have a sealing washer at the top of the threaded part. Một số bugi có một vòng đệm kín ở đầu phần ren. Others have a tapered seat, and are easily overtightened. Mặt khác có dạng côn, và dễ dàng xiết chặc. Check and clean sparkplugs...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 128 - Kiểm Tra Góc Ngậm Điện

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 128 - Kiểm Tra Góc Ngậm Điện
  04:16PM 17/07/2019
  Tiếng Anh Chuyên Nghành Ô Tô - Checking The Dwell Angle - Kiểm Tra Góc Ngậm Điện When fitting new contact-breaker points in the distributor, the normal way of checking the gap between them is with a feeler gauge. Khi lắp các điểm ngắt tiếp xúc mới của vít lửa trong bộ chia điện, cách thông thường để kiểm tra khe hở giữa chúng là bằng thước...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 127 - Lắp Cuộn Kích Từ Mới

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 127 - Lắp Cuộn Kích Từ Mới
  04:23PM 10/07/2019
  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING A NEW COIL - LẮP CUỘN KÍCH TỪ MỚI Checking the coil's HT circuit – Kiểm tra mạch điện day cao áp của cuộn kích từ. Spark plug terminal :Bugi đánh lửa Insulated screwdriver : Tua vít cách điện Rotor arm : Con quay, mỏ quẹt (trong delco) Points : Vít lửa Condenser : Tụ điện Insulated pliers : Kiềm...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 126 - Kiểm Tra Kỹ Bộ Chia Điện Hãng BOSCH

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 126 - Kiểm Tra Kỹ Bộ Chia Điện Hãng BOSCH
  03:42PM 03/07/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Overhauling A Bosch Distributor - Kiểm Tra Kỹ Bộ Chia Điện Hãng BOSCH Bosch distributors are found on many different cars and are generally very reliable. But after a high mileage you may find that the engine isn't running quite as it should. If the rest of the fuel and ignition system is well tuned but the car doesn't accelerate cleanly, the problem may lie in the distributor advance mechanism. Các...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa (tiếp theo)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa (tiếp theo)
  04:42PM 26/06/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Fitting And Adjusting Contact-Breaker Points - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa Contact breaker types- Các loại vít lửa Lucas - old and new type- Lucas - loại cũ và mới Ease the spring pressure with a screwdriver and remove the terminal plate - Giảm áp suất lò xo bằng tua vít và tháo cầu đấu nối điện. Remove...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa
  05:13PM 12/06/2019
  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING AND ADJUSTING CONTACT-BREAKER POINTS - LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH VÍT LỬA The contact-breaker setting is often neglected, but it is vital to good running. Ideally, check and set the gap, between every major service, and replace the contact breaker after 6,000 miles or 10,000 km, or twice a year. Cài đặt vít lửa thường bị bỏ qua, nhưng nó rất quan trọng để...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 124

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 124
  06:48PM 06/06/2019
  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING NEW HIGH-TENSION LEADS - LẮP DÂY CAO ÁP Numbering the plug leads. - Đánh số các dây phin ( dây cao áp) Before you dismantle, wrap masking tape around each plug lead and write the cylinder number on it with a ballpoint pen. Trước khi tháo, quấn băng keo vòng mỗi dây phin và ghi số thứ tự xylanh lên nó bằng...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123 (tiếp theo)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123 (tiếp theo)
  10:38PM 29/05/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Curing Running On - Điều Chỉnh Việc Tắt Máy Mà Máy Vẫn Nổ (tiếp theo) Checking an anti-dieselling valve - Kiểm tra van tiết lưu. The anti-dieselling valve fitted by the car manufacturer is usually the type built into the side of the carburettor, rather than an air bleed valve connecting to the inlet manifold. Van tiết lưu được trang bị bởi nhà sản xuất ô...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123
  04:52PM 22/05/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Curing Running On - Điều Chỉnh Việc Tắt Máy Mà Máy Vẫn Nổ. Running-on is when the engine continues to turn after you've switched off the ignition because the fuel/air mixture is being ignited by a hot-spot in the combustion chamber. Furthermore, because the mixture is often firing at the wrong point in the cycle, the engine does not run smoothly but jerks and rocks...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 122

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 122
  04:03AM 16/05/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Replacing The Bendix Gear - Thay Thế Bánh Răng Bendix The name Bendix gear strictly applies to the spiral drive mechanism of an inertia-type starter. However, the term is sometimes used for the pre-engaged starter mechanism. Tên Bendix áp dụng nghiêm ngặt cho cơ chế truyền động xoắn ốc của bộ khởi động kiểu quán tính. Tuy nhiên, thuật ngữ này...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 121

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 121
  06:40PM 09/05/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Replacing starter or dynamo bearings - Thay thế vòng bi máy khởi động hoặc máy phát điện Make sure that you can get replacement bearings before you take on the job of replacing worn ones. They should be available from an auto-electrical store. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể có được vòng bi thay thế trước khi bạn đảm nhận công việc...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 120

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 120
  04:17PM 17/04/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking The Low-Tension Circuit - Kiểm Tra Mạch Điện Áp Thấp The low-tension (LT), or primary-ignition, circuit consists of the battery, ignition switch, contact breaker, and the primary winding of the coil. Mạch điện có điện áp thấp, hoặc đánh lửa sơ cấp, bao gồm ắc quy, công tắc đánh lửa, bộ ngắt tiếp xúc và cuộn...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 119(Đại Tu Bộ Chia Điện)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 119(Đại Tu Bộ Chia Điện)
  11:54PM 03/04/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Overhauling a Bosch distributor OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em về tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Overhauling a Bosch distributor - Đại tu bộ chia điện của Bosch Vacuum advance unit - bộ điều chỉnh đánh lửa áp thấp Baseplate - tấm đế kim loại Contact breakers - Công tắc tiếp điểm điện Condenser - Bình ngưng Mechanical...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 118(Kiểm tra hệ thống đánh lửa)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 118(Kiểm tra hệ thống đánh lửa)
  06:07PM 27/03/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Inspecting the ignition system OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em về tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Inspecting the ignition system - Kiểm tra hệ thống đánh lửa LT lead to switch – Công tắc dây áp thấp LT connection – Kết nối dây áp thấp HT lead from coil – Dây cao áp từ cuộn balát Coil...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 117(Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 117(Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động)
  04:58PM 20/03/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking and replacing starter-motor brushes OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết tiếng anh chuyên ngành - Checking and replacing starter-motor brushes - Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động. Both inertia and pre-engaged starters can have one of two types of commutator. Cả motor loại quán tính và loại thường đều có...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 116(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 116(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)
  04:18PM 13/03/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Troubleshooting the ignition warning light OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết tiếng anh chuyên ngành - Troubleshooting the ignition warning light - Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa The ignition warning light, sometimes known as the no-charge light, is one of the most important lights on your dashboard. It warns you when the car's generator...
Real Time Web Analytics