Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 120

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 120
  04:17PM 17/04/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking The Low-Tension Circuit - Kiểm Tra Mạch Điện Áp Thấp The low-tension (LT), or primary-ignition, circuit consists of the battery, ignition switch, contact breaker, and the primary winding of the coil. Mạch điện có điện áp thấp, hoặc đánh lửa sơ cấp, bao gồm ắc quy, công tắc đánh lửa, bộ ngắt tiếp xúc và cuộn...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 119(Đại Tu Bộ Chia Điện)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 119(Đại Tu Bộ Chia Điện)
  11:54PM 03/04/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Overhauling a Bosch distributor OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em về tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Overhauling a Bosch distributor - Đại tu bộ chia điện của Bosch Vacuum advance unit - bộ điều chỉnh đánh lửa áp thấp Baseplate - tấm đế kim loại Contact breakers - Công tắc tiếp điểm điện Condenser - Bình ngưng Mechanical...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 118(Kiểm tra hệ thống đánh lửa)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 118(Kiểm tra hệ thống đánh lửa)
  06:07PM 27/03/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Inspecting the ignition system OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em về tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Inspecting the ignition system - Kiểm tra hệ thống đánh lửa LT lead to switch – Công tắc dây áp thấp LT connection – Kết nối dây áp thấp HT lead from coil – Dây cao áp từ cuộn balát Coil...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 117(Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 117(Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động)
  04:58PM 20/03/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking and replacing starter-motor brushes OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết tiếng anh chuyên ngành - Checking and replacing starter-motor brushes - Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động. Both inertia and pre-engaged starters can have one of two types of commutator. Cả motor loại quán tính và loại thường đều có...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 116(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 116(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)
  04:18PM 13/03/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Troubleshooting the ignition warning light OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết tiếng anh chuyên ngành - Troubleshooting the ignition warning light - Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa The ignition warning light, sometimes known as the no-charge light, is one of the most important lights on your dashboard. It warns you when the car's generator...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 115(Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu)

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 115(Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu)
  04:13PM 28/02/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Servicing the fuel supply system OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Servicing the fuel supply system – Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu. The fuel supply system is generally reliable and any problems that do occur are usually traceable to the pump, the fuel filter or the tank. Occasionally,...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 114

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 114
  05:58PM 20/02/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - The Starter Motor - Kiểm tra và thay thế máy khởi động If testing the starter circuit indicates a fault in the starter motor, disconnect the battery and remove the motor from the car. Nếu kiểm tra mạch khởi động thấy có lỗi trong máy khởi động, ngắt kết nối với ắc quy và lấy máy ra khỏi xe. An inertia type starter motor - Máy...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo dưỡng bơm nhiên liệu

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo dưỡng bơm nhiên liệu
  06:46PM 24/01/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Servicing A Mechanical Fuel Pump - Bảo Dưỡng Bơm Nhiên Liệu Servicing a mechanical fuel pump. Bảo dưỡng bơm nhiên liệu. Do not clamp a pump in a vice to dismantle it — the pressure could break the alloy casting. Không được kẹp bơm trên ê-tô để tháo dỡ nó – áp lực có thể phá vỡ hợp kim đúc. Remove...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Kiểm Tra Và Thay Thế Cụm Báo Mức Nhiên Liệu

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Kiểm Tra Và Thay Thế Cụm Báo Mức Nhiên Liệu
  03:54PM 16/01/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ — Checking And Replacing A Fuel Sender Unit — Kiểm Tra Và Thay Thế Cụm Báo Mức Nhiên Liệu An empty tank can be more of a risk than a full one. There is always petrol vapour in it - even if it has been empty for months which the slightest heat or spark can explode.​ Một bình nhiên liệu rỗng sẽ có nhiều rủi ro hơn một bình đầy. Phải...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải
  06:06PM 08/01/2019
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ — Adjusting an emission-control carburettor — Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải OBD Việt Nam chia sẽ bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ — Adjusting an emission-control carburettor — Điều chỉnh bộ chế hòa khí kiểm soát khí thải. Anti-pollution laws in many...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 110

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 110
  05:22PM 20/12/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Stromberg Carburettor - Bộ Chế Hòa Khí Kiểu Stromberg Damper: Bộ giảm chấn Dashpot: Bộ giảm chấn Throttle-stop screw: Vít chỉnh garanti Fuel-inlet pipe stub: Đường ống nhiên liệu vào Self-adjusting screw: Vít tự điều chỉnh Fast-idle stop screw: Vít điều chỉnh chế độ không tải The size and type of a Stromberg...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 109

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 109
  03:55PM 12/12/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Carburettor Adjustment - Điều Chỉnh Bộ Chế Hòa Khí The carburettor is often suspected of causing an engine to run roughly, when the real source of the trouble may be something quite different. Bộ chế hòa khí thường bị nghi ngờ chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng động cơ nổ không đều, khi nguyên nhân...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 108

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 108
  05:15PM 05/12/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Cleaning Carburettor - Vệ Sinh Bộ Chế Hòa Khí ► Tìm hiểu Phương pháp học Tiếng Anh ô tô hiệu quả nhất. Air cleaner: Lọc gió Choke cable: Cáp điều khiển bướm gió Fuel pipe: Ống dẫn nhiên liệu Choke linkage: Khớp liên kết bướm gió Throttle spindle: Trục bướm ga Throttle cable:...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 107

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 107
  12:03AM 30/11/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Stromberg Carburettor - Bộ Chế Hòa Khí Kiểu Stromberg The article covers a Stromberg carburettor overhaul and explains how to check, clean and service a Stromberg carb. Bài viết này sẽ đề cập đến việc sửa chữa bộ chế hòa khí và giải thích cách kiểm tra, làm sạch và bảo dưỡng nó. The Stromberg...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 106

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 106
  10:01PM 21/11/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Cleaning Fuel Pump Filters - Vệ Sinh Bộ Lọc Bơm Nhiên Liệu Bộ lọc nhiên liệu (Fuel pump filter) giúp lọc cặn bẩn trong bình nhiên liệu trước khi được đưa đến động cơ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách vệ sinh lọc nhiên liệu và các thuật ngữ Tiếng Anh liên quan đến...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 105) - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 105) - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu
  12:38AM 08/11/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes. Fuel pipes - Ống nhiên liệu. Một bộ phận quan trọng trong việc truyền dẫn nhiên liệu từ thùng chứa đến động cơ để động cơ có thể hoạt động. Any fuel leak, however small, can cause a fire....
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 104) - Thay Thế Bơm Nước

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 104) - Thay Thế Bơm Nước
  11:26PM 31/10/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Replacing A Water Pump Water pump - Bơm nước, một bộ phận quan trọng trong hệ thống làm mát động cơ. Bộ phận này góp phần vận chuyển nước đi khắp động cơ, giúp làm giảm nhiệt độ động cơ xuống ở khoảng nhiệt độ ổn định. Hãy cùng OBD Việt Nam tìm hiểu các thuật ngữ tiếng...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 103) - Vệ Sinh Bộ Tản Nhiệt

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 103) - Vệ Sinh Bộ Tản Nhiệt
  04:03PM 24/10/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - How To Flush An Engine Radiator Bài viết Tiếng Anh chuyên ngành ô tô hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để rửa một bộ tản nhiệt (Engine Radiator) trên xe và làm thế nào để rửa lốc động cơ (Engine Block). Engine Radiator - Bộ tản nhiệt động cơ trong hệ thống...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 102) - Nước Làm Mát Chống Đông

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 102) - Nước Làm Mát Chống Đông
  04:32PM 17/10/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking And Topping Up Car Antifreeze Coolant Car Antifreeze Coolant là thuật ngữ của Nước làm mát chống đông, được sử dụng cho hệ thống làm mát động cơ. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách kiểm tra chất chống đông nước làm mát trong xe của bạn, kiểm tra mật...
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 101) - Thay Thế Van Hằng Nhiệt

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 101) - Thay Thế Van Hằng Nhiệt
  05:38PM 10/10/2018
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - How To Replace A Car Thermostat Trong hệ thống làm mát (Cooling System) trên ô tô, Van hằng nhiệt (Car Thermostat) là một bộ phận quan trọng, chi tiết này giúp cho nhiệt độ nước làm mát luôn ở nhiệt độ ổn định và giữ cho động cơ luôn hoạt động liên tục mà không bị...
Real Time Web Analytics