Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.
Ngày đăng: 10/04/2018 02:27PM

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

 

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Mã Code P0011: Camshaft Position “A” – Timing Over – Advanced Or System Performance (Bank 1) – Lỗi Vị Trí Trục Cam “A” – Thời Điểm Phối Khí Quá Sớm Hoặc Sự Hoạt Động Của Hệ Thống (Nhánh 1)
Mã Code P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) – Lỗi Tương Quan Vị Trí Trục Khuỷu - Vị Trí Trục Cam (Nhánh 1 Cảm Biến A)

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

A. Mã Code P0011: Camshaft Position “A” – Timing Over – Advanced Or System Performance (Bank 1) – Lỗi Vị Trí Trục Cam “A” – Thời Điểm Phối Khí Quá Sớm Hoặc Sự Hoạt Động Của Hệ Thống (Nhánh 1)

1. Vị trí các bộ phận

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

2. Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

3. Quy trình kiểm tra

Chú ý: Mã lỗi P0011 có thể thiết lập khi có vật lạ trong dầu động cơ bị kẹt trong một số chi tiết của hệ thống. Mã lỗi sẽ vẫn được thiết lập nếu hệ thống trở về trạng thái bình thường sau một thời gian ngắn. Vật lạ sẽ được lọc ra bởi lọc dầu.

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. Kiểm tra mã lỗi

a.    Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc chẩn đoán trên xe.
b.    Bật khóa điện ON.
c.    Tiến hành đọc mã lỗi.
d.    Có mã lỗi nào xuất hiện cùng mã lỗi P0011 không.

: Đi đến quy trình kiểm tra những mã lỗi đó.
Không: Đi đến bước 2.

2. Kiểm tra hoạt động của van VVT

a.    Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc chẩn đoán trên xe.
b.    Khởi động động cơ và cho động cơ hoạt động không tải.
c.    Tiến hành kích hoạt van VVT bằng thiết bị chẩn đoán.
d.    Kiểm tra tốc độ động cơ có giảm và động cơ rung giật khi tiến hành kích hoạt van VVT từ OFF sang ON.

: Đi đến bước 3.
Không: Đi đến bước 4.

3. Kiểm tra lại mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán

a.    Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc chẩn đoán trên xe.
b.    Bật khóa điện ON và khởi động thiết bị chẩn đoán.
c.    Tiến hành xóa các mã lỗi.
d.    Khởi động động cơ và cho động cơ nổ không tải.
e.    Tiến hành kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ bằng thiết bị chẩn đoán.
f.    Lái xe khoảng 10 phút.
g.    Đọc lại mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
h.    Mã lỗi có xuất hiện trở lại không.

: Đi đến bước 4.
Không: Kiểm tra hư hỏng chập chờn đường dây, giắc điện tiếp xúc kém.

4. Kiểm tra góc cân cam (kiểm tra có bị chùn hoặc nhảy răng xích cam)

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

a.    Tắt khóa điện. Tháo nấp che trục cam trái và phải
b.    Quay buly trục khuỷu và giống dấu trên buly trùng với dấu đánh lửa “0” trên nấp che xích cam.
c.    Kiểm tra dấu cân cam trên các bánh răng trục cam có như trên hình minh họa không.

: Đi đến bước 5.
Không: Tiến hành cân lại cam. Kết thúc quy trình kiểm tra.

5. Kiểm tra điện trở và hoạt động của van điều khiển dầu trục cam

Thông số tiêu chuẩn: điện trở VVT 6.9Ω đến 7.9Ω ở 20ºC (68ºF)

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

a.    Tắt khóa điện. Ngắt kết nối giắc van điều khiển dầu trục cam nạp (giắc C24). Tháo van VVT ra khỏi động cơ.
b.    Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện trở giữa chân 1 và chân 2 trên giắc van VVT.
c.    Thực hiện cấp nguồn trực tiếp vào van VVT.
d.    Giá trị điện trở đo được có nằm trong khoảng giá trị điện trở tiêu chuẩn không. Van VVT có di chuyển khi cấp nguồn không.

: Đi đến bước 6.
Không: Thay thế van VVT. Kết thúc quy trình kiểm tra.

6. Kiểm tra lọc dầu của van VVT

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

a.    Tiến hành tháo lọc dầu của van VVT.
b.    Kiểm tra lọc dầu VVT có bẩn hoặc tắc không.

: Thay thế lọc dầu VVT.
Không: Đi đến bước 7

7. Thay thế bánh răng trục cam nạp

a.    Tiến hành thay thế bánh răng trục cam nạp
Đi đến bước 8.

8. Xác nhận lại mã lỗi

b.    Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc chẩn đoán trên xe.
c.    Bật khóa điện ON và khởi động thiết bị chẩn đoán.
d.    Tiến hành xóa các mã lỗi.
e.    Khởi động động cơ và cho động cơ nổ không tải.
f.    Tiến hành kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ bằng thiết bị chẩn đoán.
g.    Lái xe khoảng 10 phút.
h.    Đọc lại mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
i.    Các mã lỗi có xuất hiện lại không.

: Thay thế hộp điều khiển động cơ ECM. Kết thúc quy trình kiểm tra.
Không: Kết thúc quy trình kiểm tra.

B. Mã Code P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) – Lỗi Tương Quan Vị Trí Trục Khuỷu - Vị Trí Trục Cam (Nhánh 1 Cảm Biến A)

1. Vị trí các bộ phận

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

2. Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

3. Quy trình kiểm tra

Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán để đọc dữ liệu đóng băng. ECM sẽ lưu những thông tin về xe và điều kiện hoạt động của xe tại thời điểm xuất hiện mã lỗi. Khi chẩn đoán, dữ liệu đóng băng giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỉ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. Kiểm tra mã lỗi

a.    Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc chẩn đoán trên xe.
b.    Bật khóa điện ON.
c.    Tiến hành đọc lỗi.
d.    Có mã lỗi nào xuất hiện cùng mã lỗi P0016 không.

: Đi đến quy trình kiểm tra những mã lỗi đó.
Không: Đi đến bước 2.

2. Kiểm tra hoạt động của van VVT

a.    Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc chẩn đoán trên xe.
b.    Khởi động động cơ và cho động cơ hoạt động không tải.
c.    Tiến hành kích hoạt van VVT bằng thiết bị chẩn đoán.
d.    Kiểm tra tốc độ động cơ có giảm và động cơ rung giật khi tiến hành kích hoạt van VVT từ OFF sang ON.

: Đi đến bước 3.
Không: Đi đến bước 4.

3. Hiệu chỉnh lại hệ thống phối khí trục cam

a.    Kiểm tra lại dầu bôi trơn và áp suất dầu bôi trơn.
b.    Kiểm tra độ mòn xích dẫn động trục cam, bánh răng trục khuỷu, bánh răng trục cam và cơ cấu căn xích cam.
c.    Tiến hành đặt lại dấu cam.
Đi đến bước 6.

4. Kiểm tra điện trở van điều khiển dầu trục cam (nhánh 1)

Thông số tiêu chuẩn: điện trở VVT 6.9Ω đến 7.9Ω ở 20ºC (68ºF)

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

a.    Tắt khóa điện. Ngắt kết nối giắc van điều khiển dầu trục cam nạp (giắc C24). Tháo van VVT ra khỏi động cơ.
b.    Sử dụng thiết bị đo điện, đo điện trở giữa chân 1 và chân 2 trên giắc van VVT.
c.    Thực hiện cấp nguồn trực tiếp vào van VVT.
d.    Giá trị điện trở đo được có nằm trong khoảng giá trị điện trở tiêu chuẩn không. Van VVT có di chuyển khi cấp nguồn không.

: Đi đến bước 5.
Không: Thay thế van VVT. Kết thúc quy trình kiểm tra.

5. Thay thế bánh răng trục cam hoặc thay thế bánh răng trục cam xả

a.    Thay thế bánh răng trục cam.
b.    Thay thế bánh răng trục cam xả.
Đi đến bước 6.

6. Xác nhận lại mã lỗi

a.    Kết nối thiết bị chẩn đoán với giắc chẩn đoán trên xe.
b.    Bật khóa điện ON và khởi động thiết bị chẩn đoán.
c.    Tiến hành xóa các mã lỗi.
d.    Khởi động động cơ và cho động cơ nổ không tải.
e.    Tiến hành kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ bằng thiết bị chẩn đoán.
f.    Lái xe khoảng 10 phút.
g.    Đọc lại mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán.
h.    Có mã lỗi nào xuất hiện không.

: Đi đến quy trình kiểm tra mã lỗi đó.
Không: Kết thúc quy trình kiểm tra.


Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ qua hộp thư: Service@obdvietnam.vn

Xem thêm các phần trước:

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
Hotline: 0913 92 75 79 ( Mr.Cường )

Tin mới

Các tin khác
Real Time Web Analytics