Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.
Ngày đăng: 26/02/2018 04:50PM

Chẩn Đoán Cơ Bản - Các Mã PID Tiêu Chuẩn - Phần 1

 

Các Mã PID Tiêu Chuẩn - Phần 1

Bảng dưới đây cho thấy các PID OBD 2 chuẩn theo quy định của SAE J1979. Các tín hiệu hồi đáp dự tính được đưa ra cùng với thông tin về cách chuyển đổi các tín hiệu hồi đáp thành dữ liệu có nghĩa. Không phải tất cả các loại xe sẽ hỗ trợ tất cả các mã  số PID và có thể có mã số PID tuỳ chỉnh do nhà sản xuất định nghĩa mà không được định nghĩa trong tiêu chuẩn OBD 2.

Lưu ý rằng các chế độ 1 và 2 về cơ bản giống hệt nhau, ngoại trừ chế độ 1 cung cấp thông tin hiện tại, trong khi Chế độ 2 cung cấp thông tin tức thời cùng dữ liệu được thực hiện tại thời điểm khi mã lỗi cuối cùng được thiết lập.

Khi sử dụng ký hiệu mã hóa Bit, đại lượng như C4 có nghĩa là bit 4 từ byte dữ liệu C. Mỗi bit được đánh số từ 0 đến 7, do đó, 7 là bit quan trọng nhất và 0 là bit ít quan trọng nhất.

A B C D
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Chế độ 01

Mã PID
(hex)
Mã PID
(Dec)
Byte dữ liệu phản hồi Miêu tả Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa Đơn vị Công thức
00 0 4 Hỗ trợ mã PID [01 - 20]       Bit được mã hoá [A7..D0] == [PID $ 01..PID $ 20]
01 1 4 Theo dõi trạng thái kể từ khi mã DTC được xóa. (Bao gồm trạng thái đèn báo lỗi (MIL) và mã số DTC.)       Bit được mã hóa.
02 2 2 Mã DTC đóng băng        
03 3 2 Trạng thái hệ thống nhiên liệu       Bit được mã hóa.
04 4 1 Tải trọng động cơ dự tính 0 100 % 100/255 A (hoặc là A/2.55)
05 5 1 Nhiệt độ làm mát động cơ -40 215 ° C A - 40
06 6 1 Ngắt nhiên liệu ngắn hạn – nhóm 1 -100 (giảm nhiên liệu: quá giàu) 99,2 (Thêm Nhiên liệu: Quá nghèo) % (100/128)A - 100 (hoặc là A/1.28 - 100)
07 7 1 Ngắt nhiên liệu dài hạn - nhóm 1
08 8 1 Ngắt nhiên liệu ngắn hạn - nhóm 2
09 9 1 Ngắt nhiên liệu dài hạn - nhóm 2
0A 10 1 Áp suất nhiên liệu (áp suất tiêu chuẩn) 0 765 kPa 3A
0B 11 1 Lượng áp lực tuyệt đối hấp dẫn 0 255 kPa A
0C 12 2 RPM động cơ 0 16.383,75 vòng / phút (256A+B)/4
0D 13 1 Tốc độ xe 0 255 km/h A
0E 14 1 Thời gian tạm ứng -64 63,5 ° trước điểm chết trên A/2-64
0F 15 1 Nhiệt độ không khí nạp -40 215 ° C A - 40
10 16 2 Tốc độ không khí MAF 0 655,35 gram / s (256A+B)/100
11 17 1 Vị trí bướm ga 0 100 % 100/255 A
12 18 1 Trạng thái điều khiển khí nạp phụ       Bit được mã hóa.
13 19 1 Cảm biến oxy hiện tại (trong 2 nhóm)      

[A0..A3] == Nhóm 1, Cảm biến 1-4
[A4..A7] == Nhóm 2 ...

14 20 2 Cảm biến oxy 1
A: Điện áp
B: Ngắt nhiên liệu ngắn hạn
0
-100
1.275
99.2
volt
%
A/200
100/128 B-100
(nếu B == $ FF, cảm biến không được sử dụng trong công thức tính ngắt nhiên liệu)
15 21 2 Cảm biến oxy 2
A: Điện áp
B: Ngắt nhiên liệu ngắn hạn
16 22 2 Cảm biến oxy 3
A: Điện áp
B: Ngắt nhiên liệu ngắn hạn
17 23 2 Cảm biến oxy 4
A: Điện áp
B: Ngắt nhiên liệu ngắn hạn
18 24 2 Cảm biến oxy 5
A: Điện áp
B: Ngắt nhiên liệu ngắn hạn
19 25 2 Cảm biến oxy 6
A: Điện áp
B: Ngắt nhiên liệu ngắn hạn
1A 26 2 Cảm biến oxy 7
A: Điện áp
B: Ngắt nhiên liệu ngắn hạn
1B 27 2 Cảm biến oxy 8
A: Điện áp
B: Ngắt nhiên liệu ngắn hạn
1C 28 1 Chuẩn OBD phù hợp với xe này       Bit được mã hóa
1D 29 1 Cảm biến oxy hiện tại (trong 4 nhóm)       Tương tự như mã PID 13, nhưng [A0..A7] == [B1S1, B1S2, B2S1, B2S2, B3S1, B3S2, B4S1, B4S2]
1E 30 1 Trạng thái đầu vào       A0 == trạng thái bộ truyền lực (Power Take Off - PTO) (1 == đang hoạt động)
[A1..A7] không được sử dụng
1F 31 2 Khởi động từ khi động cơ bắt đầu 0 65.535 giây 256A + B
20 32 4 Hỗ trợ mã PID [21 - 40]       Bit được mã hoá [A7..D0] == [PID $ 21..PID $ 40]
21 33 2 Khoảng thời gian xuất hiện với đèn báo hư hỏng (MIL) 0 65.535 Km 256A + B
22 34 2 Áp suất đường nhiên liệu (so với độ chân không ống góp) 0 5177.265 kPa 0.079(256A +B)
23 35 2 Áp suất đường nhiên liệu tiêu chuẩn (diesel, hoặc phun xăng trực tiếp) 0 655.350 kPa 10(256A + B)
24 36 4 Cảm biến oxy 1
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Điện áp
0
0
< 2
< 8
Tỷ lệ
V
2/65536(256A + B)
2/65536(256C + D)
25 37 4 Cảm biến oxy 2
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Điện áp
26 38 4 Cảm biến oxy 3
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Điện áp
27 39 4 Cảm biến oxy 4
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Điện áp
28 40 4 Cảm biến oxy 5
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Điện áp
29 41 4 Cảm biến oxy 6
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu-khí trời
CD: Điện áp
2A 42 4 Cảm biến oxy 7
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Điện áp
2B 43 4 Cảm biến oxy 8
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Điện áp
2C 44 1 Điều khiển van tuần hoàn khí thải EGR 0 100 % 100/255 A
2D 45 1 Lỗi EGR -100 99,2 % (100/128)A - 100
2E 46 1 Điều khiển lọc bay hơi 0 100 % (100/255)A
2F 47 1 Đầu vào bình nhiên liệu 0 100 % (100/255)A
30 48 1 Sự nóng lên kể từ khi xóa mã lỗi 0 255 đếm A
31 49 2 Khoảng thời gian xuất hiện kể từ khi xóa mã lỗi 0 65.535 Km 256A + B
32 50 2 Áp suất hơi của hệ thống EVAP -8.192 8191,75 Pa (256A+B)/4
33 51 1 Áp suất tuyệt đối 0 255 kPa A
34 52 4 Cảm biến oxy 1
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Hiện tại
0
-128
< 2
< 128
tỷ lệ
mA
2/65536(256A + B)
(256C + D)/256 - 128 hoặc là
C - D/256 - 128
35 53 4 Cảm biến oxy 2
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Hiện tại
36 54 4 Cảm biến oxy 3
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Hiện tại
37 55 4 Cảm biến oxy 4
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Hiện tại
38 56 4 Cảm biến oxy 5
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Hiện tại
39 57 4 Cảm biến oxy 6
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Hiện tại
3A 58 4 Cảm biến oxy 7
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Hiện tại
3B 59 4 Cảm biến oxy 8
AB: Tỷ lệ tương đương nhiên liệu – không khí
CD: Hiện tại

 


Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Xem lại phần trước:

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ qua hộp thư: Service@obdvietnam.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty cổ phần OBD Việt Nam
Hotline: 0913 92 75 79 ( Mr.Cường )

Tin mới

Các tin khác
Real Time Web Analytics