Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.

Kiến thức OBD

 • Phân Tích Mã Code P0141 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0141 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  09:59PM 15/05/2018
  Phân Tích Mã Code P0141 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0141 - Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) - Lỗi Mạch Điện Cảm Biến Oxy Số 2 Dãy 1 Khắc phục mã code P0141 - Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) - Lỗi Mạch Điện Cảm Biến Oxy Số 2 Dãy 1 Vị trí các bộ phận Sơ đồ mạch điện Quy trình...
 • Phân Tích Mã Code P0120, P0327 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0120, P0327 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  12:06PM 08/05/2018
  Phân Tích Mã Code P0120, P0327 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã code P0120 - Throttle/ Pedal Position Sensor Switch "A" Circuit Malfunction – Lỗi Mạch Vị Trí Bướm Ga, Bàn Đạp Ga Cảm Biến A Mã Code P0327 - Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 Or Single Sensor) – Lỗi Mạch Cảm Biến Kích Nổ 1 - Nhánh 1 Ngõ Vào Thấp Mã...
 • Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  09:38AM 24/04/2018
  Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0110 - Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Trục Trặc Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Mã Code P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction - Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Nước Động Cơ Mã Code P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Trục Trặc Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí...
 • Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  09:31AM 18/04/2018
  Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0031: Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) - Mạch Điều Khiển Sấy Cảm Biến Oxygen Dãy 1 Cảm Biến 1 Điện Áp Thấp Mã Code P0102: Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input - Mạch Khối Lượng Đầu Vào Không Khí Nạp Thấp Mã Code P0031: Oxygen (A/F) Sensor...
 • Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  02:27PM 10/04/2018
  Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0011: Camshaft Position “A” – Timing Over – Advanced Or System Performance (Bank 1) – Lỗi Vị Trí Trục Cam “A” – Thời Điểm Phối Khí Quá Sớm Hoặc Sự Hoạt Động Của Hệ Thống (Nhánh 1) Mã Code P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank...
 • Phân Tích Mã Code P0010 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0010 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  09:30AM 03/04/2018
  Phân Tích Mã Code P0010 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã code P0010: Camshaft Position “A” Actuator Circuit (Bank 1) – Lỗi Mạch Cơ Cấu Điều Khiển Vị Trí Trục Cam “A” (Nhánh máy 1) Module điều khiển động cơ (ECM) điều khiển van điều khiển dầu (OCV) để điều chỉnh góc quay của trục cam nạp. Do sự thay đổi góc độ,...
 • Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011

  Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011
  08:53AM 27/03/2018
  Phân Tích Mã P0091 Trên Dòng Xe Isuzu D-max 2011 P0091: Fuel Rail Pressure Regulator 1 Control Circuit Low Voltage – Lỗi Mạch Điều Khiển Van Điều Áp Nhiên Liệu Số 1 Điện Áp Thấp 1. Mô tả chung Bộ điều chỉnh áp suất đường ống phân phối nhiên liệu (FRP – Fuel Rail Pressure Regulator) được lắp vào bơm cao áp và...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0089 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0089 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011
  10:24AM 20/03/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0089 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011 P0089: Fuel Pressure Regulator Performance – Hiệu Suất Điều Chỉnh Áp Suất Nhiên Liệu 1. Mô tả chung Hệ thống nhiên liệu có 2 phần áp suất: một phần đường ống giữa thùng chứa nhiên liệu và bơm cao áp và phần đường ống cao áp giữa bơm cao áp...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0088 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0088 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011
  09:03AM 13/03/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0088 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011 Mã lỗi P0088: Fuel rail pressure too high – Áp suất đường ống phân phối nhiên liệu quá cao 1. Mô tả chung Hệ thống nhiên liệu có 2 phần áp suất: một phần đường ống giữa thùng chứa nhiên liệu và bơm cao áp và phần đường ống cao áp...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0087 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0087 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011
  11:44AM 06/03/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0087 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011 Mã Lỗi P0087: Fuel Rail Pressure Too Low – Áp Suất Đường Ống Phân Phối Nhiên Liệu Quá Thấp 1. Mô tả chung Hệ thống nhiên liệu có 2 phần áp suất: một phần đường ống giữa thùng chứa nhiên liệu và bơm cao áp và phần đường ống cao áp...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0016, P0045 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0016, P0045 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011
  12:04PM 27/02/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0016, P0045 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011 Mã lỗi P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation - Mối Liên Hệ Giữa Vị Trí Trục Cơ Và Vị Trí Trục Cam Mã lỗi P0045: Turbocharger Boost Control Solenoid Circuit - Lỗi Mạch Điều Khiển Tubo Tăng Áp I. P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation - Mối Liên...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0300 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

  Phân Tích Mã Lỗi P0300 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016
  05:30PM 13/02/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0300 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016 Mã lỗi P0300: Lỗi bỏ máy ngẫu nhiên và kèm theo các lỗi sau: - P0301: Lỗi bỏ lửa máy số 1 - P0302: Lỗi bỏ lửa máy số 2 - P0303: Lỗi bỏ lửa máy số 3 - P0304: Lỗi bỏ...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

  Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016
  09:37AM 06/02/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016 Mã Lỗi P0171 (45): Fuel System Too Lean – Hệ Thống Nhiên Liệu Quá Nghèo Mã Lỗi P0222: Throttle Petal Sensor B Circuit Low Voltage – Lỗi Mạch Cảm Biến Bướm Ga “B” Điện Áp Thấp I. Mã Lỗi P0171 (45): Fuel System Too Lean – Hệ Thống Nhiên Liệu Quá Nghèo CHÚ...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

  Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016
  10:09AM 30/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016 Mã lỗi P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage Sensor 2 - Lỗi mạch cảm biến O2 điện áp thấp, cảm biến số 2 Mã lỗi P0141: O2 Sensor 2 Heater Circuit Malfunction Bank - Lỗi mạch cảm biến O2, cảm biến số 2 I. Mã lỗi P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage Sensor 2 - Lỗi mạch cảm biến O2 điện áp thấp,...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0112, P0134 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

  Phân Tích Mã Lỗi P0112, P0134 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016
  09:30AM 23/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0112, P0134 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016 Mã lỗi P0112: Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low Input - Điện thế thấp ở mạch cảm biến IAT số 1 Mã lỗi P0134: O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 1 - Lỗi mạch cảm biến Oxi A/F cảm biến số 1 I. Mã lỗi P0112: Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input - Điện thế thấp ở mạch...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

  Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda
  09:27AM 16/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda Mã lỗi P0102: Mass air flow (MAF) sensor low input - Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAF Mã lỗi P0107: Manifold absolute pressure (MAP) sensor low input - Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAP I. Mã lỗi P0102: Mass air flow (MAF) sensor low input - Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAF CHÚ...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0090, P0095 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0090, P0095 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011
  09:23AM 09/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0090, P0095 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011 Chào các kỹ thuật viên, hôm nay OBD Việt Nam chia sẽ tới các bạn quy trình xử lý 2 mã lỗi trên dòng xe Chevrolet Cruze 2011: P0090 - Fuel Pressure Regulator Control Circuit - Lỗi mạch van điều khiển áp suất nhiên liệu diesel. P0095 - Inlet Air Temperature (IAT)...
 • Phân Tích Mã Lỗi P00B3 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P00B3 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011
  10:43AM 02/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P00B3 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011 P00B3 - Radiator Coolant Temperature (RCT) Sensor Circuit Low, (High) Voltage - Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ két nước làm mát điện áp thấp, Cao. 1/ Thông tin chung 1.1 Mô tả mã lỗi Bộ cảm biến nhiệt độ nước làm mát của bộ tải nhiệt (RCT) là một...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0045, P0047 Hoặc P0048 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0045, P0047 Hoặc P0048 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011
  08:51AM 26/12/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0045, P0047 Hoặc P0048 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011 Mã lỗi P0045 00: Turbocharger Boost Control Solenoid Control Circuit Malfunction - Lỗi mạch điều khiển tubo tăng áp. Mã lỗi P0047 00: Turbocharger Boost Control Solenoid Control Circuit Low Voltage - Mạch điều khiển tubo tăng áp điện áp thấp. Mã lỗi P0048 00: Turbocharger Boost Control Solenoid...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0036, P0037, P0038 Hoặc P0141 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0036, P0037, P0038 Hoặc P0141 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011
  09:04AM 19/12/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0036, P0037, P0038 Hoặc P0141 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011 Mã lỗi P0036 00: HO2S Heater Control Circuit Sensor 2 - Lỗi mạch dây sấy cảm biến Oxy số 2. Mã lỗi P0037 00: HO2S Heater Control Circuit Low Voltage Sensor 2 - Mạch dây sấy cảm biến Oxy số 2 điện áp thấp. Mã lỗi P0038 00: HO2S Heater Control Circuit High Voltage Sensor 2 - Mạch dây...
Real Time Web Analytics