Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.

Kiến thức OBD

 • Phân Tích Mã Lỗi P0040 Và P0050 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012

  Phân Tích Mã Lỗi P0040 Và P0050 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012
  11:09AM 17/11/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0040 Và P0050 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012 I. P0040 - Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1 - Lỗi tín hiệu cảm biến oxy:Nhánh 1 cảm biến 1 và nhánh 2 cảm biến 1 1. Thông tin chung 1.1 Mô tả mã lỗi. Cảm biến oxy có mạch sấy xác định lượng oxy còn sót lại...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0010 và P0016 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012

  Phân Tích Mã Lỗi P0010 và P0016 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012
  09:24AM 14/11/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0010 và P0016 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012 Tuần trước, chúng ta đã cùng phân tích mã lỗi P000A và mã lỗi P0001. Tiếp tục những bài phân tích mã lỗi của xe Ford Transit 2012, hôm nay OBD Việt Nam sẽ phân tích và hướng dẫn các Anh Em quy trình khắc phục, xử...
 • Phân Tích Mã Lỗi P000A và P0001 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012

  Phân Tích Mã Lỗi P000A và P0001 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012
  10:06AM 10/11/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P000A và P0001 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012 Mã lỗi Ford Transit 2012 hôm nay, OBD Việt Nam sẽ phân tích 2 mã lỗi P000A Intake A Camshaft Position Slow Response Bank 1 và P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/ Open. Mời Anh Em theo dõi! I. P000A - Intake A Camshaft Position Slow Response Bank 1 - Lỗi vị trí trục cam nạp A phản...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

  Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
  09:18AM 24/10/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai Quy trình phân tích mã lỗi P0109 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent - Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển Hoạt Động Chập Chờn và mã lỗi P0110 - Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit - Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai

  Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai
  09:39AM 20/10/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0107 và P0108 Trên Dòng Xe Hyundai Phân tích mã lỗi P0107: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input - Điện Áp Đầu Vào Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển Thấp và mã lỗi P0108: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Hight Input - Điện Áp Đầu Vào...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0105 và P0106 Trên Dòng Xe Hyundai

  Phân Tích Mã Lỗi P0105 và P0106 Trên Dòng Xe Hyundai
  02:29PM 17/10/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0105 và P0106 Trên Dòng Xe Hyundai Phân tích mã lỗi P0105 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction - Lỗi Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển và mã lỗi P0106 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem - Lỗi Mạch Đo Áp Suất Đường Ống...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0102 và P0103 Trên Dòng Xe Hyundai

  Phân Tích Mã Lỗi P0102 và P0103 Trên Dòng Xe Hyundai
  09:07AM 10/10/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0102 và P0103 Trên Dòng Xe Hyundai Phân tích mã lỗi P0102 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input - Điện Áp Đầu Vào Mạch Đo Khối Lượng Hoặc Thể Tích Khí Nạp Thấp và mã lỗi P0103 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Hight Input - Cảm Biến Khối Lượng Hoặc Thể Tích Không Khí Vào Mạch...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0082 và P0083 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0082 và P0083 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  10:12AM 06/10/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0082 và P0083 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Quy trình xử lý mã lỗi P0082 - Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2 - Lỗi Van Điều Khiển Gió Đường Ống Nạp Điện Áp Thấp Nhánh 2 và mã lỗi P0083 - Intake Valve Control Solenoid Circuit Hight Bank 2 - Lỗi Van Điều Khiển Gió Đường Ống Nạp Điện Áp...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  05:07PM 03/10/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0079 và P0080 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Quy trình xử lý mã lỗi P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Ground - Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Bị Chạm Mass và mã lỗi P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery – Mạch Điều Khiển Solenoid Van Xả Ngắn Mạch Ắc Quy gặp phải trên...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  08:52AM 29/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0076 và P0077 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Quy trình xử lý mã lỗi P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1 - Mạch Điều Khiển Solenoid Van Nạp Nhánh 1 Thấp Áp và mã lỗi P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1 – Mạch Điều Chỉnh Solenoid Van Nạp Nhánh 1 Cao Áp...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0075 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

   Phân Tích Mã Lỗi P0075 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  05:15PM 22/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0075 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Tiếp tục loạt bài viết về quy trình xử lý mã lỗi P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 1 - Mạch Điều Khiển Solenoid Van Nạp Nhánh 1 gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi! I - P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 1 - Mạch Điều Khiển...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0057 Và P0058 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0057 Và P0058 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  02:44PM 19/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0057 Và P0058 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Tiếp tục loạt bài viết về quy trình xử lý mã lỗi P0057 HO2S Heater Circuit Low Bank 2 Sensor 2 - Mạch Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Trên Nhánh 2 Điện Áp Thấp và mã lỗi P0058 HO2S Heater Circuit High Bank 2 Sensor 2 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0052 Và P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0052 Và P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  03:54PM 15/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0052 Và P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Quy trình xử lý mã lỗi P0052 HO2S Heater Circuit High Bank 2 Sensor 1 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 Điện Áp Cao và mã lỗi P0056 HO2S Heater Circuit Fault Bank 2 Sensor 2 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 2 Điện Áp Thấp gặp phải trên...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0050 Và P0051 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0050 Và P0051 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  08:34AM 12/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0050 Và P0051 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Quy trình xử lý mã lỗi P0050 HO2S Heater Circuit Fault Bank 2 Sensor 1 - Lỗi Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 và mã lỗi P0051 HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater Circuit Low - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 Có Điện Áp Thấp gặp phải trên dòng...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  09:19AM 08/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Quy trình xử lý mã lỗi P0037 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Low - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 1 Có Điện Áp Thấp và mã lỗi P0038 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit High - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 1 Có Điện Áp Cao gặp phải...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0032 Và P0036 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0032 Và P0036 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  12:27PM 05/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0032 Và P0036 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0032 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit High - Dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 1 điện áp cao và mã lỗi P0036 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Fault - Dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 1 lỗi...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0030 Và P0031 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0030 Và P0031 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  02:17PM 01/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0030 Và P0031 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0030 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Fault - Dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 1 lỗi và mã lỗi P0031 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Fault - Dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 1 điện áp thấp...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0028 Và P0029 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0028 Và P0029 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  10:00AM 29/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0028 Và P0029 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Ranger/ Performance Bank 2 – Hỏng van điều khiển trục cam nạp bên nhánh 2 và mã lỗi P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Ranger/ Performance Bank 2 - Hỏng van điều khiển...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0026 Và P0027 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0026 Và P0027 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  10:01AM 25/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0026 Và P0027 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Ranger/ Performance Bank 1 – Hỏng van điều khiển trục cam nạp bên nhánh 1 và mã lỗi P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Ranger/ Performance Bank 1 – Hỏng van điều...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0021 Và P0022 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0021 Và P0022 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  03:16PM 22/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0021 Và P0022 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0021 ‘A’ Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 2 – Vị trí trục cam quá sớm hoặc sự hoạt động dãy 2 và mã lỗi P0022 ‘A’ Camshaft Position Timing Over-Retard Or System...
Real Time Web Analytics