Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.

Kiến thức OBD

 • Phân Tích Mã Lỗi P0088 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0088 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011
  09:03AM 13/03/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0088 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011 Mã lỗi P0088: Fuel rail pressure too high – Áp suất đường ống phân phối nhiên liệu quá cao 1. Mô tả chung Hệ thống nhiên liệu có 2 phần áp suất: một phần đường ống giữa thùng chứa nhiên liệu và bơm cao áp và phần đường ống cao áp...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0087 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0087 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011
  11:44AM 06/03/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0087 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011 Mã Lỗi P0087: Fuel Rail Pressure Too Low – Áp Suất Đường Ống Phân Phối Nhiên Liệu Quá Thấp 1. Mô tả chung Hệ thống nhiên liệu có 2 phần áp suất: một phần đường ống giữa thùng chứa nhiên liệu và bơm cao áp và phần đường ống cao áp...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0016, P0045 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0016, P0045 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011
  12:04PM 27/02/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0016, P0045 Trên Dòng Xe Isuzu D-Max 2011 Mã lỗi P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation - Mối Liên Hệ Giữa Vị Trí Trục Cơ Và Vị Trí Trục Cam Mã lỗi P0045: Turbocharger Boost Control Solenoid Circuit - Lỗi Mạch Điều Khiển Tubo Tăng Áp I. P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation - Mối Liên...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0300 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

  Phân Tích Mã Lỗi P0300 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016
  05:30PM 13/02/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0300 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016 Mã lỗi P0300: Lỗi bỏ máy ngẫu nhiên và kèm theo các lỗi sau: - P0301: Lỗi bỏ lửa máy số 1 - P0302: Lỗi bỏ lửa máy số 2 - P0303: Lỗi bỏ lửa máy số 3 - P0304: Lỗi bỏ...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

  Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016
  09:37AM 06/02/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0171, P0222 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016 Mã Lỗi P0171 (45): Fuel System Too Lean – Hệ Thống Nhiên Liệu Quá Nghèo Mã Lỗi P0222: Throttle Petal Sensor B Circuit Low Voltage – Lỗi Mạch Cảm Biến Bướm Ga “B” Điện Áp Thấp I. Mã Lỗi P0171 (45): Fuel System Too Lean – Hệ Thống Nhiên Liệu Quá Nghèo CHÚ...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

  Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016
  10:09AM 30/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0137, P0141 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016 Mã lỗi P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage Sensor 2 - Lỗi mạch cảm biến O2 điện áp thấp, cảm biến số 2 Mã lỗi P0141: O2 Sensor 2 Heater Circuit Malfunction Bank - Lỗi mạch cảm biến O2, cảm biến số 2 I. Mã lỗi P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage Sensor 2 - Lỗi mạch cảm biến O2 điện áp thấp,...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0112, P0134 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016

  Phân Tích Mã Lỗi P0112, P0134 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016
  09:30AM 23/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0112, P0134 Trên Dòng Xe Honda Civic 2016 Mã lỗi P0112: Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low Input - Điện thế thấp ở mạch cảm biến IAT số 1 Mã lỗi P0134: O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 1 - Lỗi mạch cảm biến Oxi A/F cảm biến số 1 I. Mã lỗi P0112: Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input - Điện thế thấp ở mạch...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda

  Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda
  09:27AM 16/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0102, P0107 Trên Dòng Xe Honda Mã lỗi P0102: Mass air flow (MAF) sensor low input - Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAF Mã lỗi P0107: Manifold absolute pressure (MAP) sensor low input - Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAP I. Mã lỗi P0102: Mass air flow (MAF) sensor low input - Điện áp thấp ở mạch cảm biến MAF CHÚ...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0090, P0095 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0090, P0095 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011
  09:23AM 09/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P0090, P0095 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011 Chào các kỹ thuật viên, hôm nay OBD Việt Nam chia sẽ tới các bạn quy trình xử lý 2 mã lỗi trên dòng xe Chevrolet Cruze 2011: P0090 - Fuel Pressure Regulator Control Circuit - Lỗi mạch van điều khiển áp suất nhiên liệu diesel. P0095 - Inlet Air Temperature (IAT)...
 • Phân Tích Mã Lỗi P00B3 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P00B3 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011
  10:43AM 02/01/2018
  Phân Tích Mã Lỗi P00B3 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011 P00B3 - Radiator Coolant Temperature (RCT) Sensor Circuit Low, (High) Voltage - Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ két nước làm mát điện áp thấp, Cao. 1/ Thông tin chung 1.1 Mô tả mã lỗi Bộ cảm biến nhiệt độ nước làm mát của bộ tải nhiệt (RCT) là một...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0045, P0047 Hoặc P0048 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0045, P0047 Hoặc P0048 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011
  08:51AM 26/12/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0045, P0047 Hoặc P0048 Trên Dòng Xe Chevrolet Cruze 2011 Mã lỗi P0045 00: Turbocharger Boost Control Solenoid Control Circuit Malfunction - Lỗi mạch điều khiển tubo tăng áp. Mã lỗi P0047 00: Turbocharger Boost Control Solenoid Control Circuit Low Voltage - Mạch điều khiển tubo tăng áp điện áp thấp. Mã lỗi P0048 00: Turbocharger Boost Control Solenoid...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0036, P0037, P0038 Hoặc P0141 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0036, P0037, P0038 Hoặc P0141 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011
  09:04AM 19/12/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0036, P0037, P0038 Hoặc P0141 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011 Mã lỗi P0036 00: HO2S Heater Control Circuit Sensor 2 - Lỗi mạch dây sấy cảm biến Oxy số 2. Mã lỗi P0037 00: HO2S Heater Control Circuit Low Voltage Sensor 2 - Mạch dây sấy cảm biến Oxy số 2 điện áp thấp. Mã lỗi P0038 00: HO2S Heater Control Circuit High Voltage Sensor 2 - Mạch dây...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0030, P0032, P0135 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0030, P0032, P0135 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011
  10:16PM 12/12/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0030, P0032, P0135 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011 Mã Lỗi P0030 00: HO2S Heater Control Circuit Sensor 1 - Lỗi mạch điều khiển sấy của cảm biến ôxi số 1. Mã Lỗi P0031 00: HO2S Heater Control Circuit Low Voltage Sensor 1 - Mạch điều khiển sấy của cảm biến ôxi số 1 điện áp thấp. Mã Lỗi P0032 00: HO2S Heater Control Circuit High Voltage...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0016, P0017 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0016, P0017 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011
  09:23AM 05/12/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0016, P0017 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011 Mã lỗi P0016 00: Crankshaft Position – Intake Camshaft Position Not Plausible - Vị trí trục khuỷu – Vị trí trục cam nạp không đúng. Mã lỗi P0017 00: Crankshaft Position – Exhaust Camshaft Position Not Plausible - Vị trí trục khuỷu – Vị trí trục cam xả không đúng. 1....
 • Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011
  10:01AM 28/11/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0010, P0013, P2088, P2089, P2090/P0091 Dòng Xe Chevrolet 2011 Mã lỗi P0010 00: Inlet Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit - Lỗi mạch van điều khiển trục cam nạp. Mã lỗi P0013 00: Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit - Lỗi mạch van điều khiển trục cam xả. Mã lỗi P2088 00: Inlet Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control...
 • Phân Tích Mã Lỗi P000A, P000B, P0011, P0014 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011

  Phân Tích Mã Lỗi P000A, P000B, P0011, P0014 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011
  10:00AM 24/11/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P000A, P000B, P0011, P0014 Trên Dòng Xe Chevrolet 2011 Mã lỗi P000A 00: Inlet Camshaft Position System Slow Response - Cảm biến vị trí trục cam nạp phản hồi chậm. Mã lỗi P000B 00: Exhaust Camshaft Position System Slow Response - Cảm biến vị trí trục cam xả phản hồi chậm. Mã lỗi P000B 00: Exhaust Camshaft Position System Slow Response - Lỗi cảm...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0040 Và P0050 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012

  Phân Tích Mã Lỗi P0040 Và P0050 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012
  11:09AM 17/11/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0040 Và P0050 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012 I. P0040 - Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1 - Lỗi tín hiệu cảm biến oxy:Nhánh 1 cảm biến 1 và nhánh 2 cảm biến 1 1. Thông tin chung 1.1 Mô tả mã lỗi. Cảm biến oxy có mạch sấy xác định lượng oxy còn sót lại...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0010 và P0016 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012

  Phân Tích Mã Lỗi P0010 và P0016 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012
  09:24AM 14/11/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0010 và P0016 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012 Tuần trước, chúng ta đã cùng phân tích mã lỗi P000A và mã lỗi P0001. Tiếp tục những bài phân tích mã lỗi của xe Ford Transit 2012, hôm nay OBD Việt Nam sẽ phân tích và hướng dẫn các Anh Em quy trình khắc phục, xử...
 • Phân Tích Mã Lỗi P000A và P0001 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012

  Phân Tích Mã Lỗi P000A và P0001 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012
  10:06AM 10/11/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P000A và P0001 Trên Dòng Xe Ford Transit 2012 Mã lỗi Ford Transit 2012 hôm nay, OBD Việt Nam sẽ phân tích 2 mã lỗi P000A Intake A Camshaft Position Slow Response Bank 1 và P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/ Open. Mời Anh Em theo dõi! I. P000A - Intake A Camshaft Position Slow Response Bank 1 - Lỗi vị trí trục cam nạp A phản...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai

  Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai
  09:18AM 24/10/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0109 và P0110 Trên Dòng Xe Hyundai Quy trình phân tích mã lỗi P0109 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent - Mạch Đo Áp Suất Đường Ống Nạp Hoặc Áp Suất Khí Quyển Hoạt Động Chập Chờn và mã lỗi P0110 - Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit - Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí...
Real Time Web Analytics