Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.

Kiến thức OBD

 • Phân Tích Mã Lỗi P0057 Và P0058 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0057 Và P0058 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  02:44PM 19/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0057 Và P0058 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Tiếp tục loạt bài viết về quy trình xử lý mã lỗi P0057 HO2S Heater Circuit Low Bank 2 Sensor 2 - Mạch Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Trên Nhánh 2 Điện Áp Thấp và mã lỗi P0058 HO2S Heater Circuit High Bank 2 Sensor 2 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0052 Và P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0052 Và P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  03:54PM 15/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0052 Và P0056 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Quy trình xử lý mã lỗi P0052 HO2S Heater Circuit High Bank 2 Sensor 1 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 Điện Áp Cao và mã lỗi P0056 HO2S Heater Circuit Fault Bank 2 Sensor 2 - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 2 Điện Áp Thấp gặp phải trên...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0050 Và P0051 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0050 Và P0051 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  08:34AM 12/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0050 Và P0051 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Quy trình xử lý mã lỗi P0050 HO2S Heater Circuit Fault Bank 2 Sensor 1 - Lỗi Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 và mã lỗi P0051 HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater Circuit Low - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 1 Của Nhánh 2 Có Điện Áp Thấp gặp phải trên dòng...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  09:19AM 08/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0037 Và P0038 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 Quy trình xử lý mã lỗi P0037 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Low - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 1 Có Điện Áp Thấp và mã lỗi P0038 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit High - Dây Sấy Cảm Biến Oxy Số 2 Của Nhánh 1 Có Điện Áp Cao gặp phải...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0032 Và P0036 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0032 Và P0036 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  12:27PM 05/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0032 Và P0036 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0032 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit High - Dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 1 điện áp cao và mã lỗi P0036 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Fault - Dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 1 lỗi...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0030 Và P0031 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0030 Và P0031 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  02:17PM 01/09/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0030 Và P0031 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0030 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Fault - Dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 1 lỗi và mã lỗi P0031 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Fault - Dây sấy cảm biến Oxy số 1 của nhánh 1 điện áp thấp...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0028 Và P0029 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0028 Và P0029 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  10:00AM 29/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0028 Và P0029 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Ranger/ Performance Bank 2 – Hỏng van điều khiển trục cam nạp bên nhánh 2 và mã lỗi P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Ranger/ Performance Bank 2 - Hỏng van điều khiển...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0026 Và P0027 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0026 Và P0027 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  10:01AM 25/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0026 Và P0027 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Ranger/ Performance Bank 1 – Hỏng van điều khiển trục cam nạp bên nhánh 1 và mã lỗi P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Ranger/ Performance Bank 1 – Hỏng van điều...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0021 Và P0022 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0021 Và P0022 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  03:16PM 22/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0021 Và P0022 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0021 ‘A’ Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 2 – Vị trí trục cam quá sớm hoặc sự hoạt động dãy 2 và mã lỗi P0022 ‘A’ Camshaft Position Timing Over-Retard Or System...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0017 Và P0018 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0017 Và P0018 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  09:33AM 15/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0017 Và P0018 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0017 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor 'B') - Sự sai lệch cảm biến trục khuỷu và cảm biến trục cam nhánh 1 cảm biến ‘B’ và mã lỗi P0018 Crankshaft Position –...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0015 Và P0016 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014

  Phân Tích Mã Lỗi P0015 Và P0016 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014
  10:33AM 11/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0015 Và P0016 Trên Dòng Xe Hyundai i10 (PA) 2014 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0015 'B' Camshaft Position Timing Over-Retarded Bank 1 - Trục cam ‘B’ ở vị trí thời điểm góc đánh lửa trể bên nhánh 1 (Cam xả) và mã lỗi P0016 Crankshaft Position – Camshaft...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0014 'B' Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1

  Phân Tích Mã Lỗi P0014 'B' Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1
  10:25AM 08/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0014 'B' Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1 - Hyundai i10 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0014 'B' Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1 - Trục cam 'A' ở vị trí thời điểm góc đánh lửa sớm bên nhánh 1 (cam xả) gặp phải trên dòng...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0011 'A' Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1

  Phân Tích Mã Lỗi P0011 'A' Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1
  08:38AM 04/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0011 'A' Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1 - Hyundai i10 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0011 'A' Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1 - Trục cam 'A' ở vị trí thời điểm góc đánh lửa sớm bên nhánh 1 (cam nạp) gặp phải trên...
 • Phân Tích Mã Lỗi P0010 Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1 - Hyundai i10

  Phân Tích Mã Lỗi P0010 Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1 - Hyundai i10
  08:56AM 01/08/2017
  Phân Tích Mã Lỗi P0010 Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1 - Hyundai i10 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi P0010 Camshaft Position Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1 - Trục cam ở vị trí thời điểm góc đánh lửa sớm bên nhánh 1 gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các...
 • Phân Tích Mã Lỗi C1261 Steering Angle Sensor Not Calibrated - Hyundai i10

  Phân Tích Mã Lỗi C1261 Steering Angle Sensor Not Calibrated - Hyundai i10
  01:11PM 28/07/2017
  Phân Tích Mã Lỗi C1261 Steering Angle Sensor Not Calibrated - Hyundai i10 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi C1261 Steering Angle Sensor Not Calibrated - Cảm biến góc lái chưa được học gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi! 1. Nguyên nhân hư hỏng - Cảm biến góc lái chưa...
 • Phân Tích Mã Lỗi C1211 Wheel Speed Sensor Rear RH Invalid/No Signal - Hyundai i10

  Phân Tích Mã Lỗi C1211 Wheel Speed Sensor Rear RH Invalid/No Signal - Hyundai i10
  11:31AM 25/07/2017
  Phân Tích Mã Lỗi C1211 Wheel Speed Sensor Rear RH Invalid/No Signal - Hyundai i10 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi C1211 Wheel Speed Sensor Rear RH Invalid/No Signal - Mất tín hiệu cảm biến bánh xe sau bên phải (sau bên phụ) gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi! 1. Nguyên nhân...
 • Phân Tích Mã Lỗi B1102 Airbag Battery Voltage Low - Hyundai i10

  Phân Tích Mã Lỗi B1102 Airbag Battery Voltage Low - Hyundai i10
  02:29PM 21/07/2017
  Phân Tích Mã Lỗi B1102 Airbag Battery Voltage Low - Hyundai i10 OBD Việt Nam chia sẻ tới các bạn quy trình xử lý mã lỗi B1102 Airbag Battery Voltage Low - Điện áp túi khí thấp gặp phải trên dòng xe Hyundai i10 (PA) 2014. Mời các bạn theo dõi! 1. Nguyên nhân hư hỏng Lỗi điện trở ngòi nổ của hệ thống túi...
 • Hệ Thống Trợ Lực Lái Và Lỗi Thường Gặp Trên Xe Hyundai

  Hệ Thống Trợ Lực Lái Và Lỗi Thường Gặp Trên Xe Hyundai
  12:47PM 20/07/2017
  Hệ Thống Trợ Lực Lái Và Lỗi Thường Gặp Trên Xe Hyundai Xin chào các bạn. Hôm nay OBD Việt Nam xin giới thiệu tới các bạn khái niệm cơ bản về hệ thống trợ lực lái và các lỗi thường gặp trên dòng xe Hyundai. 1. Khái niệm Hệ thống trợ lực tay lái là hệ thống hỗ trợ thêm lực...
 • Phần mềm tra cứu mã lỗi ô tô – Phần mềm từ điển Anh văn chuyên ngành ô tô

  Phần mềm tra cứu mã lỗi ô tô – Phần mềm từ điển Anh văn chuyên ngành ô tô
  03:15PM 07/07/2017
  Phần mềm tra cứu mã lỗi ô tô – Phần mềm từ điển Anh văn chuyên ngành ô tô Hiện nay, để tiếp cận với công nghệ đời mới trên ô tô không phải là chuyện khó nếu như chúng ta biết cách tiếp cận và học hỏi. Nhiều lý do đặt ra là làm thế nào để hiểu được những tiến bộ của...
 • Mô tả mã lỗi (phần 37) - Mô Tả Mã Lỗi Chung Hệ Thống Động Cơ Xe Máy Xúc Kobelco (Phần 2)

  Mô tả mã lỗi (phần 37) - Mô Tả Mã Lỗi Chung Hệ Thống Động Cơ Xe Máy Xúc Kobelco (Phần 2)
  09:07AM 26/05/2017
  Mô Tả Mã Lỗi Chung Hệ Thống Động Cơ Xe Máy Xúc Kobelco (Phần 2) Nếu ví ECU động cơ là "bộ não" điều khiển tất cả hệ thống điện tử của ô tô và máy chẩn đoán là "bác sĩ" để xác định tình trạng hư hỏng mà xe đang gặp phải. Thì hệ thống OBD được coi như là "ngôn...
Real Time Web Analytics