Mua hàng Online rẻ hơn gọi 028.62.77.55.77 - 0913.92.75.79

Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.

Kiến thức OBD

 • Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

  Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013
  05:55PM 19/07/2018
  Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013 Mã CODE 11-3 RIGHT- FRONT WHEEL SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION (LỖI MẠCH CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE TRƯỚC BÊN PHẢI). Mã CODE 51-12 MOTOR DRIVE CIRCUIT MALFUNCTION – LỖI MẠCH DẪN ĐỘNG MOTOR ABS Khắc phục mã lỗi 11-3 RIGHT- FRONT WHEEL SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION (LỖI MẠCH CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH...
 • Phân Tích Mã Code 11-11 & 11-1x Trên Dòng Xe Honda City 2013

  Phân Tích Mã Code 11-11 & 11-1x Trên Dòng Xe Honda City 2013
  07:08PM 17/07/2018
  Phân Tích Mã Code 11-11 & 11-1x Trên Dòng Xe Honda City 2013 Mã CODE 11-11 - Right-Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction : Lỗi Mạch Cảm Biến Tốc Độ Bánh Xe Phía Trước Bên Phải Mã CODE 13-11 - Left-Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction : Lỗi Mạch Cảm Biến Tốc Độ Bánh Xe Phía Trước Bên Trái Mã CODE 15-11 - Right-Rear...
 • Phân Tích Mã Code C1290 - C1604 - C2402 Xe Hyundai I10 (PA) Năm 2015

  Phân Tích Mã Code C1290 - C1604 - C2402 Xe Hyundai I10 (PA) Năm 2015
  11:56PM 12/07/2018
  Phân Tích Mã Code C1290 - C1604 - C2402 Xe Hyundai I10 (PA) Năm 2015 Mã Code C1290 - Torque sensor main signal fail (Lỗi tín hiệu cảm biến momen xoắn chính) Mã Code C1604 - EPS Module (pre-charge circuit) Malfunction – Lỗi Hộp Điều Khiển Hệ Thống Trợ Lực Lái Mã Code C2402 - Motor Failure (Lỗi Motor ABS) Khắc phục mã lỗi C1290 Torque sensor...
 • Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013

  Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013
  06:30PM 09/07/2018
  Phân Tích Mã Code B1205 - B1234 - B1239 Trên Dòng Xe Honda City 2013 Mã Code B1205 - CLIMATE CONTROL UNIT LOST COMMUNICATION WITH GAUGE CONTROL MODULE ( VSP/NE MESSAGE) – LỖI HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG KHÍ MẤT KẾT NỐI VỚI MODUN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG HỒ ĐO ( THÔNG BÁO VSP/NE) Mã Code B1234 - A SHORT IN THE AIR MIX CONTROL MOTOR CIRCUIT - NGẮN MẠCH TRONG MẠCH MOTOR ĐIỀU...
 • Phân Tích Mã Code C1212 - C1259 Trên Dòng Xe Hyundai I10 2015

  Phân Tích Mã Code C1212 - C1259 Trên Dòng Xe Hyundai I10 2015
  04:30PM 05/07/2018
  Phân Tích Mã Code C1212 - C1259 Trên Dòng Xe Hyundai I10 2015 Mã Code C1212 Steering Electronic Power Steering > C1212 Vehicle Speed Input Malfunction – Lỗi mạch tốc độ đầu vào của hệ thống trợ lực lái điện Mã Code C1259 Steering Angle Sensor – Electrical Malfunction (Lỗi sự cố điện cảm biến góc lái) Khắc phục mã lỗi C1212 Steering...
 • Phân Tích Mã Code B1361 - C1200 Trên Dòng Xe Huyndai 2015

  Phân Tích Mã Code B1361 - C1200 Trên Dòng Xe Huyndai 2015
  05:08PM 03/07/2018
  Phân Tích Mã Code B1361 - C1200 Trên Dòng Xe Huyndai 2015 Mã Code B1361 Pretensioner Front – Driver Resistance Too High – Bộ Căng Dây Đai An Toàn Phía Trước Bên Người Lái Điện Trở Cao Mã Code C1200 Wheel Speed Sensor Front-LH Open/Short ( Lỗi hở mạch hoặc ngắn mạch cảm biến tốc độ bánh xe trước bên trái) Khắc phục...
 • Phân Tích Mã Code B1328 - B1346 Hyundai I10 (PA) G1.0 DOHC 2015

  Phân Tích Mã Code B1328 - B1346 Hyundai I10 (PA) G1.0 DOHC 2015
  06:26PM 28/06/2018
  Phân Tích Mã Code B1328 - B1346 Hyundai I10 (PA) G1.0 DOHC 2015 Mã Code B1346 Driver Airbag Resistance Too Hight (1st stage) – Túi Khí Bên Người Lái Điện Trở Cao (Trạng thái 1) Mã Code B1328 FIS (Front Impact Sensor) – Driver Defect – Hỏng Cảm biến Va Chạm Phía Bên Người Lái Khắc phục mã code B1328 - FIS (Front Impact Sensor)...
 • Phân Tích Mã Code P0741 Trên Dòng Xe CAMRY 2015

  Phân Tích Mã Code P0741 Trên Dòng Xe CAMRY 2015
  06:09PM 26/06/2018
  Phân Tích Mã Code P0741 Trên Dòng Xe Camry 2015 Mã Code P0741 Torque Converter Clutch Solenoid Performance (Shift Solenoid Valve SL) – Van Điều Khiển Thay Đổi Mô Men Xoắn Hoạt Động Kém (Van Điện Điều Khiển Chuyển Số SL) Khắc phục mã Code P0741 - Torque Converter Clutch Solenoid Performance (Shift Solenoid Valve SL) – Van Điều Khiển Thay Đổi Mô Men Xoắn...
 • Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015

  Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015
  10:25PM 21/06/2018
  Phân Tích Mã Code P0705 - P0715 Trên Dòng Xe Camry 2015 Mã Code P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) – Lỗi Mạch Cảm Biến Vị Trí Số (Công tắc rẻ quạt) Mã Code P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction – Lỗi Mạch Cảm Biến Tốc Độ Đầu Vào Khắc Phục Mã Code P0705 - Transmission Range Sensor Circuit Malfunction...
 • Phân Tích Mã Lỗi C1524 - C1551 Dòng Xe Toyota Camry 2015

  Phân Tích Mã Lỗi C1524 - C1551 Dòng Xe Toyota Camry 2015
  06:04PM 19/06/2018
  Phân Tích Mã Lỗi C1524 - C1551 Dòng Xe Toyota Camry 2015 Mã CODE C1524/24 - Motor Circuit Malfunction – Lỗi mạch điện điều khiển mô tơ Mã CODE C1551/25 - IG Power Supply Voltage Malfunction – Lỗi nguồn điện cung cấp IG Khắc phục Code C1524/24 Motor Circuit Malfunction – Lỗi mạch điện điều khiển mô tơ Mô tả mã...
 • Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

  Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
  11:12PM 12/06/2018
  Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015 Mã Code B1800 - Short In Driver Side Squib Circuit – Ngắn Mạch Ngồi Nổ Túi Khí Bên Tài Mã Code C1512 - Torque Sensor 2 Malfunction – Lỗi Cảm Biến Mô Men Xoắn Số 2 Khắc Phục Code B1800 - Short In Driver Side Squib Circuit – Ngắn Mạch Ngồi Nổ Túi Khí Bên Tài Mô...
 • Phân Tích Mã Code B1000, B1615 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

  Phân Tích Mã Code B1000, B1615 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
  03:59PM 07/06/2018
  Phân Tích Mã Code B1000, B1615 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015 Mã Code B1000 - Center Airbag Sensor Assembly Malfunction – Lỗi cụm cảm biến túi khí trung tâm Mã Code B1615 - Front Airbag Sensor LH Malfunction – Lỗi mạch cảm biến túi khí trước trái Khắc Phục Mã Code B1000 - Center Airbag Sensor Assembly Malfunction – Lỗi cụm cảm...
 • Phân Tích Mã Code P0327 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0327 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  04:08PM 05/06/2018
  Phân Tích Mã Code P0327 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0327 - Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 Or Single Sensor) – Lỗi Mạch Cảm Biến Kích Nổ 1 (Nhánh 1 Ngõ Vào Thấp) Khắc Phục Mã Code P0327 - Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 Or Single Sensor) – Lỗi Mạch Cảm Biến Kích Nổ 1 (Nhánh 1 Ngõ Vào Thấp) Vị...
 • Phân Tích Mã Code P0172 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0172 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  09:35PM 29/05/2018
  Phân Tích Mã Code P0172 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0172 - System Too Rich (Bank 1) - Hệ Thống Quá Giàu (Dãy 1) Khắc phục mã code P0172 - System Too Rich (Bank 1) - Hệ Thống Quá Giàu (Dãy 1) Vị trí hệ thống Sơ đồ mạch điện Quy trình kiểm tra Gợi ý: Sử dụng máy chẩn đoán...
 • Phân Tích Mã Code P0171 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0171 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  05:01PM 22/05/2018
  Phân Tích Mã Code P0171 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã code P0171 - Air/Fuel Mixture System Lean (Bank 1) - Hệ Thống Nhiên Liệu Nghèo (Dãy 1) Khắc phục mã code P0171 - Air/Fuel Mixture System Lean (Bank 1) - Hệ Thống Nhiên Liệu Nghèo (Dãy 1) Vị trí hệ thống Sơ đồ mạch điện Quy trình kiểm tra Gợi ý: Đọc...
 • Phân Tích Mã Code P0141 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0141 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  09:59PM 15/05/2018
  Phân Tích Mã Code P0141 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0141 - Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) - Lỗi Mạch Điện Cảm Biến Oxy Số 2 Dãy 1 Khắc phục mã code P0141 - Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) - Lỗi Mạch Điện Cảm Biến Oxy Số 2 Dãy 1 Vị trí các bộ phận Sơ đồ mạch điện Quy trình...
 • Phân Tích Mã Code P0120, P0327 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0120, P0327 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  12:06PM 08/05/2018
  Phân Tích Mã Code P0120, P0327 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã code P0120 - Throttle/ Pedal Position Sensor Switch "A" Circuit Malfunction – Lỗi Mạch Vị Trí Bướm Ga, Bàn Đạp Ga Cảm Biến A Mã Code P0327 - Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 Or Single Sensor) – Lỗi Mạch Cảm Biến Kích Nổ 1 - Nhánh 1 Ngõ Vào Thấp Mã...
 • Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  09:38AM 24/04/2018
  Phân Tích Mã Code P0110, P0115 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0110 - Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Trục Trặc Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Mã Code P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction - Lỗi Mạch Cảm Biến Nhiệt Nước Động Cơ Mã Code P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction - Trục Trặc Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí...
 • Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  09:31AM 18/04/2018
  Phân Tích Mã Code P0031, P0102 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0031: Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) - Mạch Điều Khiển Sấy Cảm Biến Oxygen Dãy 1 Cảm Biến 1 Điện Áp Thấp Mã Code P0102: Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input - Mạch Khối Lượng Đầu Vào Không Khí Nạp Thấp Mã Code P0031: Oxygen (A/F) Sensor...
 • Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007

  Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007
  02:27PM 10/04/2018
  Phân Tích Mã Code P0011, P0016 Trên Dòng Xe Lexus LX570 2007 Mã Code P0011: Camshaft Position “A” – Timing Over – Advanced Or System Performance (Bank 1) – Lỗi Vị Trí Trục Cam “A” – Thời Điểm Phối Khí Quá Sớm Hoặc Sự Hoạt Động Của Hệ Thống (Nhánh 1) Mã Code P0016: Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank...
Real Time Web Analytics